Ζητήσαμε την να εφαρμοστεί η θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης στα 40 έτη χωρίς όριο ηλικίας όπως ίσχυε προ μνημονίων

Κύριε Υπουργέ, 


Κατάφωρη αδικία συνιστά η διατήρηση από μέρους της Κυβέρνησης της κατάργησης θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων ΕΦΚΑ με τη συμπλήρωση 40 ετών ή 12.000 ημερών υποχρεωτικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, πρόβλεψη που ίσχυε πριν την υπογραφή του Γ’ Μνημονίου (ν. 4336/2015) και την κατάργηση της οποίας έφερε στη χώρα η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

Η πρόβλεψη αυτή για μια μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι εισήλθαν σε νεαρή ηλικία στην αγορά εργασίας και προσέφεραν για μακρό χρονικό διάστημα (40 και πλέον έτη) την εργασία τους στο κοινωνικό σύνολο και τις εισφορές τους στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, λειτουργούσε με τη λογική της επιβράβευσης και της απονομής κοινωνικής δικαιοσύνης για τη μερίδα αυτή των συνανθρώπων μας, που τους αναγνωριζόταν το δικαίωμα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας. 

Πρόκειται για μια μικρή σε αριθμό μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι ωστόσο, αν και έχουν εργαστεί επί μακρόν (40 και πλέον έτη υποχρεωτικής ασφάλισης), δεν κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, επειδή είναι μεταξύ 58 και 61 ετών, δηλαδή απέχουν ηλικιακά από το απαιτούμενο όριο των 62 ετών από 1 έως 4 έτη. 

Είναι δίκαιο λοιπόν για αυτή την κατηγορία εργαζομένων να επανεξετάσετε τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους, χωρίς όριο ηλικίας και να ισχύσουν οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πρωτύτερα του Γ΄ Μνημονίου, δεδομένου ότι είναι οι θιγμένοι των αλλαγών που αυτό επέφερε και δεδομένου ότι πρόκειται για μικρή σε αριθμό κατηγορία εργαζομένων, γεγονός το οποίο δε θα επιφέρει τεράστια οικονομική επιβάρυνση στα ταμεία του κράτους και ταυτόχρονα θα αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι εργαζόμενοι αυτή την στιγμή. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινωνική αδικία για τους επί μακρόν εργαζόμενους (με ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1964 Ημερομ. Κατάθεσης: 27/11/2023 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες υποχρεωτικής ασφάλισης) και να μην υποχρεώνονται οι προαναφερόμενοι να εργάζονται έως το όριο των 62 ετών που ισχύει σήμερα; 

Ο ερωτών Βουλευτής ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια