Πολιτική Cookies

 
Στον Διαδικτυακό Τόπο s-fotopoulos.gr χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο s-fotopoulos.gr, καθώς και για να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτή.

Η παρούσα Πολιτική Cookies (η «Πολιτική») εξηγεί πώς ο διαδικτυακός τόπος s-fotopoulos.gr, (ο «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που έχετε όσον αφορά τον έλεγχο του τι συμβαίνει όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν.

Η Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών του Ιστότοπου και είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 ("ΓΚΠΔ") και τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο stelios.fotopoulos@gmail.com

2. Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies, pixel tags και παρόμοιες τεχνολογίες (τα «Cookies») είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που λαμβάνονται σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο – όπως ο υπολογιστής, το smartphone ή το tablet σας – όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο από όπου προέρχονται σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλον ιστότοπο που τα αναγνωρίζει. Τα Cookies κάνουν πολλές διαφορετικές και χρήσιμες λειτουργίες, όπως να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, βελτιώνοντας γενικά την εμπειρία σας στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν πολλά είδη Cookies. Όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν μικρές διαφορές. Για μια λεπτομερή λίστα των Cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Η χρήση Cookies δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αλλά απαιτείται οι χρήστες να ενημερώνονται για τα Cookies και να τους δίνεται η επιλογή ως προς το ποιο από αυτά δέχονται.

3. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε Cookies;

Χρησιμοποιούμε Cookies για να διευκολύνουμε τη χρήση του Ιστότοπου, επιταχύνοντας την πλοήγησή σας. Επίσης, εισάγουμε Cookies σε email και ενημερωτικά δελτία για να βελτιώσουμε το περιεχόμενό τους στο μέλλον.

Τέλος, χρησιμοποιούμε Cookies για να συγκεντρώσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των Cookies που χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σχετική ενότητα.

4. Είδη Cookies

Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη Cookies. Γενικά μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ανάλογα με τη διάρκεια διατήρησής τους, τον υπεύθυνο λειτουργίας τους ή την αναγκαστική ή μη λειτουργία τους, ως εξής:

4.1. Διάρκεια διατήρησης: Όσον αφορά τη διάρκεια διατήρησής τους, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικούς τύπους Cookies στον Ιστότοπο:

Μόνιμα Cookies. Αυτά τα Cookies παραμένουν στη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα μόνιμα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως για αποθήκευση των προτιμήσεων και επιλογών κάθε χρήστη κατά τη χρήση ενός ιστότοπου. Παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό σας μέχρι να φθάσει η ημερομηνία λήξης τους, εκτός αν τα διαγράψετε με μη αυτοματοποιημένο τρόπο πριν από εκείνη την ώρα.

Cookies συνεδρίας. Αυτά τα Cookies είναι προσωρινά Cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να φύγετε από έναν ιστότοπο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως για «απομνημόνευση» μιας συμπληρωμένης φόρμας από τον χρήστη.

4.2. Υπεύθυνος λειτουργίας: Τα Cookies μπορεί να λειτουργούν υπό την επίβλεψη του ίδιου του δικαιούχου ενός ιστότοπου («Cookies Πρώτου Μέρους») ή υπό την επίβλεψη τρίτου («Cookies Τρίτου Μέρους»). Αν ένα Cookie είναι Πρώτου μέρους ή Τρίτου Μέρους εξαρτάται από τον Ιστότοπο ή την εφαρμογή μέσα σε αυτόν που τοποθετεί το συγκεκριμένο Cookie. Τα Cookies Τρίτου Μέρους εγκαθίστανται με αυτοματοποιημένο τρόπο σε έναν ιστότοπο από τρία μέρη-συνεργάτες του δικαιούχου του ιστότοπου. Για παράδειγμα, διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πιθανώς να σας ενδιαφέρουν.

4.3. Απαραίτητα και μη Cookies. Ορισμένα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Διαδικτύου και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη, όπως αυτά που εξασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας φορτώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά κατανέμοντας τον φόρτο εργασίας σε πολλούς υπολογιστές ή σε υπολογιστές που παρέχουν ασφάλεια. Άλλα Cookies εξακολουθούν να είναι χρήσιμα ή σημαντικά, αλλά δεν είναι απολύτως απαραίτητα και συνεπώς απαιτούν τη συγκατάθεση του χρήστη.

5. Συγκατάθεση σχετικά με τη χρήση Cookies

Η συγκατάθεσή σας για τη χρήση Cookies συλλέγεται μέσω διαφορετικών τεχνικών.

Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης σας (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) ώστε να αρνηθείτε την αποδοχή Cookies, καθώς και να διαγράψετε τα Cookies που είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας

6. Ανάκληση συγκατάθεσης

Η συγκατάθεση σας για τη χρήση των Cookies μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή.


0 Σχόλια