Οι προτάσεις του Στέλιου Φωτόπουλου και της Ελληνικής Λύσης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης


Την εβδομάδα που πέρασε ψηφίστηκε από την βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.


Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις

Πιστοί, όπως πάντα στην αρχή να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες οι οποίοι μας εξέλεξαν, αλλά και στο θεσμικό καθήκον που μας επιβάλλει ο ρόλος μας στο κοινοβούλιο, εργαστήκαμε διεξοδικά πάνω στο εν λόγω νομοσχέδιο και καταθέσαμε προτάσεις, τόσο για την ουσία που αυτό διαχειριζόταν όσο και για τον ισχυρισμό της κυβέρνησης πως θα αποτελέσει όπλο στην φαρέτρα κατά της φοροδιαφυγής (κάτι που φυσικά ΔΕΝ ισχύει). 

*Μέρος της λύσης που προτείνουμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής περιγράφεται στο βίντεο στο τέλος του άρθρου.

Αναλυτικά προτείναμε (μόνο εμείς) την ενεργοποίηση επιπλέον πεδίων κατά την καταχώρηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ προκειμένου αυτά να μπορούν στη συνέχεια να εξαχθούν σε επεξεργάσιμη μορφή και να τα πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος, και όχι να υποστούν οι επιχειρήσεις και τα λογιστήρια την διπλοκαταχώρηση και υποβολή με διαφορετικό μορφότυπο και στις δυο υπηρεσίες (ΓΕΜΗ και ΤτΕ) με την δαμόκλειο σπάθη των υπερβολικών προστίμων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 πάνω από το κεφάλι τους σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, παραγνωρίζοντας πως άλλη βαρύτητα έχει η μη υποβολή, άλλη η υποβολή σε μία από τις δύο υπηρεσίες (άρα δεν τίθεται θέμα απόκρυψης στοιχείων) και άλλη η εκπρόθεσμη υποβολή έστω και για μια ημέρα.

Το ίδιο προτείναμε και για τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, η υποχρέωση των οποίων έχει ‘’ήδη’’ γίνει στην ΑΑΔΕ άρα δεν υπάρχει λόγος για επιπλέον καταχώρηση τους στο ΓΕΜΗ.

Η πρόταση μας αυτή βασίζεται στην ιδέα της απλοποίησης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας και συμπίπτει με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Αρχής «Μόνον Άπαξ» (Once Only), σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον πληροφορίες για διοικητική χρήση μόνο μία φορά στην εκάστοτε δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια οργανώνει την εσωτερική περαιτέρω διακίνηση των εν λόγω δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής το παρόν νομοσχέδιο δεν έχει επί της ουσίας να προσφέρει απολύτως τίποτα παρά μόνον στην περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιούσε την πρόταση μας, να δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις το ύψος και το είδος των συναλλαγών μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων και των υποκαταστημάτων τους στην Ελλάδα, πχ Τιμολόγια εξόδων για χρήση εμπορικών σημάτων, δάνεια μεταξύ τους με επιτόκιο μεγαλύτερο αυτού των εμπορικών τραπεζών κτλ. 

Σε αυτή την περίπτωση η δημοσιότητα θα είχε ουσία καθώς θα έδινε μασημένη τροφή στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δυστυχώς όμως για την ελληνική οικονομία και την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παρότι έδειξε να αντιλαμβάνεται όσα καταθέσαμε τόσο στις επιτροπές όσο και στην ολομέλεια επέλεξε για μία ακόμα φορά να συνεχίσει στον ίδιο στραβό δρόμο.

@stelios_fotopoulos Πώς φτιάχνεις φορολογικό σύστημα; #ellinikilysi #nomosxedio #voulitwnellinwn ♬ original sound - stelios_fotopoulos

0 Σχόλια