"Στην ψηφιακή Ελλάδα του 2023 για να αλλαχθεί ένα email πρέπει να σταλεί δικαστικός επιμελητής..." Η Δευτερολογία μου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών την 20η/12/2023


Στην ψηφιακή Ελλάδα του 2023 για να αλλαχθεί ένα email πρέπει να σταλεί δικαστικός επιμελητής...


Η Δευτερολογία μου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών την 20η/12/2023

0 Σχόλια