Ρωτήσαμε για τα πολύ σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ που χρήζουν άμεσης επίλυσης

Κυρία, κύριοι Υπουργοί,


Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι είμαστε στη δυσάρεστη θέση να γινόμαστε κοινωνοί των σοβαρών προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και χρήζουν άμεσης επίλυσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αφορούν: 

1) Την έλλειψη σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού, κατάλληλου να υποστηρίξει την ενοποίηση των διαφόρων ταμείων ασφάλισης, 

2) Απουσία Internet, 

3) Ελλείψεις σε προσωπικό, που αφορά κυρίως τη μετακίνηση του προσωπικού του πρώην ΟΓΑ στον ΟΠΕΚΑ αλλά και εξαιτίας της κατάργησης των ανταποκριτών του πρώην ΟΓΑ, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του όγκου δουλειάς, 

4) Καταιγισμό εγκυκλίων που πολλές φορές αναιρεί η μία την άλλη, δημιουργώντας σύγχυση, 

5) Υπερβολικά μεγάλος όγκος Κωδικών Πακέτων Κάλυψης, που δυσκολεύει τον έλεγχο της ασφάλισης, 

6) Εγκατάσταση συστημάτων που δημιουργήθηκαν χωρίς την ορθή διερεύνηση των αναγκών της υπηρεσίας (ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο), με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση των απλών διοικητικών εργασιών και της διαχείρισης των εγγράφων, 

7) Πολυπλοκότητα στις εργασίες, σε συνδυασμό με σοβαρές αδυναμίες στο οργανωτικό τους πλαίσιο και πολυνομία που αναπόφευκτα οδηγούν στην καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεων, 

8) Υπερβολικός όγκος ευθυνών και εργασιών στα Τμήματα Εσόδων και Συντάξεων, 

9) Ανεκπαίδευτο προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο 1555, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό τα άνωθεν προβλήματα δυσχεραίνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και καθιστούν τον ΕΦΚΑ ανεπαρκή και προβληματικό για το κοινό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:


1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη και ενδεδειγμένη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασφαλισμένους;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και τα τμήματα του ΕΦΚΑ με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες;

3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, προκειμένου να απλουστευτεί το αντικείμενο εργασίας των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και να μην είναι τόσο σύνθετο με υπερβολικά μεγάλο όγκο Κωδικών Πακέτων Κάλυψης με τα συνακόλουθα έως τώρα αποτελέσματα;

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου το προσωπικό που εργάζεται στα διάφορα τμήματα να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να αποβεί πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό για την εξυπηρέτηση του κοινού;

5. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να γίνει ορθή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, ώστε να εξευρεθούν οι πόροι για τον εκσυγχρονισμό του;

6. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε , ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και ανακεφαλαίωσης των συντάξεων των ενοποιημένων ταμείων;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια