Ευημερούν τα άρθρα στους νόμους και οι αριθμοί της Κυβέρνησης αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι... Ιδού τι μας απάντησαν στα ερωτήματα μας για τους τρίτεκνους, τους στυλοβάτες της Ελληνικής Οικογένειας

 

Πριν δυο εβδομάδες είχαμε θέσει θέμα στήριξης των 200.000 τρίτεκνων οικογενειών της χώρας. Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο που σας παραθέτουμε εδώ: https://www.s-fotopoulos.gr/2023/11/blog-post_67.html


Ζητήσαμε το αυτονόητο, υιοθετώντας τις θέσεις της Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ). Γιατί εκείνοι ξέρουν και μάχονται ενεργά ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της υπογεννητικότητας, σε μια χώρα όμως που θεωρεί πως τα παιδιά είναι τεκμήριο...

Ζητήσαμε λοιπόν:

  1. Δωρεάν διανομή των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών, βάσει εισοδημάτων, μέτρο το οποίο επιπροσθέτως θα βοηθούσε και τους παραγωγούς στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων τους.
  2. Να ξεκινήσει ένα νέο και πιο απλουστευμένο πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομής Τροφίμων» για τρίτεκνους, σε συνδυασμό με κρατική παρέμβαση στον έλεγχο των τιμών των τροφίμων στις αγορές.
  3. Να στηρίζονται από την Πολιτεία τα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να γίνουν αγρότες και να δημιουργήσουν οικογένεια, με δάνεια, επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα σε πρώτες ύλες, καύσιμα κ.α. 
  4. Επιπρόσθετα να υπάρξουν στοχευμένες δράσεις στην απασχόληση τριτέκνων, καθώς και να γίνει αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς ενίσχυση όσων τριτέκνων επιθυμούν να ζήσουν εκτός μεγαλουπόλεων, αλλά και να γενικευθεί το χρηματικό βοήθημα στις τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες.

Τι μας απάντησαν; Ιδού: 


Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 1914/22-11-2023 Ερώτηση Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στ. Φωτόπουλος

Για τα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής: 

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Δωρεάν Διανομής, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής) στηρίζει και προωθεί την άσκηση πολιτικής στον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει των οποίων οι Οργανώσεις Παραγωγών μπορούν να υλοποιούν δράσεις που αφορούν και στην απόσυρση προϊόντων από την αγορά μέσω της Δωρεάν Διανομής. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αριθμ. 1527/334950/25-12-2021 ΥΑ (Β΄5688/7-12-2021), που τροποποιεί την αριθμ. 4270/139407/28-12-2017 ΥΑ (Β’5/5-1-2018), οι τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι είναι δικαιούχοι της Δωρεάν Διανομής. 

Στο άρθρο 1 παρ.12 της ως άνω ΥΑ αναφέρεται: «Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: ‘‘Δωρεάν διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί στις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 και πιο συγκεκριμένα: i) Κοινωνικές Συμπράξεις, που έχουν οριστεί για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού ΠρογρΓμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEA@)»,όπως διαλαμβάνεται από τον Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.223/2014, ii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων iii) Κοινωνικές Υπηρεσίες Περιφερειών iv) Αναγνωρισμένοι σύλλογοι Τριτέκνων και Πολυτέκνων που είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. v) Ιερές Μητροπόλεις και εκκλησιαστικά Ιδρύματα vi) Δημόσια σχολεία, δημόσιες / δημοτικές παιδικές κατασκηνώσεις, σχολικά ιδρύματα α’/βάθμιας και β’/βάθμιας εκπαίδευσης (Κανονισμός υπ’ αρ. 1308/13 άρθρο 22), σωφρονιστικά ιδρύματα, δημόσια νοσοκομεία και δημόσια γηροκομεία. 

Οι αποδέκτες των περιπτώσεων iv και v διανέμουν τα προϊόντα σε δικαιούχους, των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων που ορίζονται στην υπ’ αρ. 279/23460/2013 (Β΄ 414) κοινή υπουργική απόφαση. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που οι τελικοί δικαιούχοι δεν παραλαμβάνουν τα προϊόντα που τους αναλογούν, τότε οι αδιάθετες ποσότητες διανέμονται και σε μέλη / ωφελούμενους των αποδεκτών μη δικαιούχους με βάση τα - 2 - εισοδηματικά κριτήρια . 

Οι αποδέκτες όλων των περιπτώσεων, πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 46 και 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 891/2017 όπως ισχύει’’». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

0 Σχόλια