Θέσαμε ζήτημα ανάγκης νέας ευνοϊκότερης φορολογικής πολιτικής για επιχειρήσεις με περισσότερες και ολιγόποσες δόσεις - Ιδού τι μας απάντησαν...

Κύριοι Υπουργοί,


Ολοένα και περισσότερες φωνές διαμαρτυρίας επιχειρηματιών που οφείλουν προς την Εφορία έρχονται να ενωθούν, αναφορικά με τα νέα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης και τις ασύμφορες ρυθμίσεις που καλούνται όλοι τους να εφαρμόσουν. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις τους με λουκέτο, αφού κατά την τελευταία τριετία οι πολιτικές παλινωδίες της κυβέρνησης, η κρίση, ο πληθωρισμός, τα κάπιταλ κοντρόλ και τέλος οι χειρισμοί της πανδημίας δημιούργησαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο και οδήγησαν σε υπερχρέωση χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Κι ενώ περίμεναν το κράτος να επιδείξει ανοχή και να επιφέρει ευνοϊκές ρυθμίσεις, αναφορικά με τις δόσεις των οφειλετών προς την Εφορία, εκείνο σε μια επίδειξη αναλγησίας απαιτεί από αυτούς σε μικρό αριθμό ασύμφορων δόσεων να καλύψουν το χρέος τους. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, είναι να απορεί κανείς με τα μαθηματικά της κυβέρνησης. 

Αντί να κάνουν περισσότερες δόσεις και σε κάθε τιμολόγιο να κατάσχουν το 10%, ώστε με τον τρόπο αυτό και οι επιχειρήσεις να γίνουν βιώσιμες και το κράτος να εισπράττει, κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε να μπει λουκέτο στις επιχειρήσεις, άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους και τα κρατικά ταμεία να παραμείνουν άδεια. 

Από την άλλη, με τον τρόπο αυτό το κράτος αυτοκτονεί, αφού στερείται πόρων και εισοδημάτων, τη στιγμή που με το «παράθυρο» της αλλαγής ΑΦΜ, κάθε επιχείρηση μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται, γλιτώνοντας προηγούμενα χρέη της. 

Το θέατρο του παραλόγου πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και η Πολιτεία με σύνεση και αναθεωρητισμό να ξαναδεί το ζήτημα και να σκεφτεί το κοινό συμφέρον ιδιωτών και κράτους, ώστε να πράξει τα δέοντα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να μη θέσετε σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να εξασφαλίσετε εισοδήματα στα κρατικά ταμεία;

2. Προτίθεσθε να προβείτε στη θέσπιση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για επιχειρήσεις με περισσότερες ολιγόποσες δόσεις προς την Εφορία, έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις να γίνουν βιώσιμες και το κράτος να βάζει στα ταμεία του έσοδα;

3. Ποιοι ευθύνονται για τις εφαρμοζόμενες φορομπηχτικές πολιτικές που αφανίζουν επιχειρήσεις, οδηγούν σε ανεργία χιλιάδες εργαζομένους και στερούν από τον κρατικό κορβανά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; Συνειδητοποιείτε ότι τέτοιου είδους οικονομικές πολιτικές είναι ασύμφορες ταυτόχρονα για επιχειρήσεις και κράτος;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τι μας απάντησαν; 

Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ.1690/13.11.2023 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ.πρωτ.1690/13.11.2023 Ερώτησης που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Τέλος, για την πληρότητα της απάντησης, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ. Α 1143498/20.11.2023 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Συν/να:τρεις σελίδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού

3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως

4. Υπηρεσία Συντονισμού

Η μπάλα πετάχθηκε ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ τον υπουργό στην εξέδρα... 


«Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 1690/13.11.2023 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 167935 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14.11.2023 έγγραφό σας

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1690/13.11.2023 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε, κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι οικείες διατάξεις, κατά περίπτωση, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται και ο ανώτατος αριθμός των δόσεων του προγράμματος ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί.

Ειδικότερα, δύναται να χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής από 2 έως 48 δόσεις, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (Β'187). Σχετική και η εγκύκλιος Ε. 2025/2020.

Περαιτέρω, με τα άρθρα 5-30 του ν. 4738/2020 (Α'207) περί του «εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών», όπως ισχύουν, και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ίδιου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών (με εξαίρεση τυχόν βασική οφειλή που προέρχεται από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους), υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο δεν περιέρχεται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. άρθρα 22, 24 και 71 παρ. 2, 2A και 5 του ν. 4738/2020, όπως ισχύουν), κατ’ εφαρμογή σχετικού υπολογιστικού εργαλείου.

Εφόσον η ρύθμιση περιλαμβάνει και οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (π.χ. τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης δανείων) ακολουθείται η διαδικασία σύναψης πολυμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης χρεών, ενώ αν η ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταρτίζεται διμερής σύμβαση αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και του Δημοσίου ή του οφειλέτη και του e-ΕΦΚΑ.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4987/2022 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής ΚΦΔ - Α'206), της υπό στοιχεία Α. 1162/2023 (Β'6129) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 (Β'3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, μεταξύ των οποίων και το ποσοστό παρακράτησης του αποδεικτικού ενημερότητας που εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 περ. α υποπερ. v της υπό στοιχεία Α. 1162/2023 απόφασης, κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσοστό παρακράτησης μειώνεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μίας (1) δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 παρ. 1 της ως άνω απόφασης, από τις 23/10/2023 και εξής, οι διατάξεις της προαναφερθείσας υποπερίπτωσης εφαρμόζονται μόνο για την είσπραξη απαιτήσεων, όταν η πληρωμή ή η εξόφληση των τίτλων πληρωμής γίνεται περιοδικά από τον ίδιο φορέα.

Τέλος, όταν το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού του άρθρου 75 του ν. 4978/2022 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε., Α'190) και σε περίπτωση που αυτές συντρέχουν, παρακρατείται υποχρεωτικά δια συμψηφισμού το 100% του εισπραττόμενου ποσού και μέχρι το ύψος των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (ΠΟΛ. 1141/2016).

Λοιπά ζητήματα που τίθενται στη εν λόγω ερώτηση, όπως τα θέματα που σχετίζονται με την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας

α/α Ευγενία Πριστούρη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Γραφείο Γεν. Διεύθυνσης Φορολογίας

2) Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών - Τμήμα Α' , Γραμματεία

0 Σχόλια