Ρωτήσαμε ποιος δικαιούται Ξίφη - Διαμνημονεύσεις (Εθνικής Άμυνας) και γιατί αυτά καθυστερούν στους αξιωματικούς εξ ανθυπασπιστών


 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης (δείτε την ερώτηση μας στο τέλος), σας γνωρίζω τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα ανά κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όλοι οι Αξιωματικοί ανεξαρτήτως προέλευσης, με την προαγωγή - ονομασία τους στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, δικαιούνται εφάπαξ χορήγηση ξίφους από την Υπηρεσία (δίχως οικονομική επιβάρυνση). 

Τούτο συνεπάγεται ότι δικαιούχοι καθίστανται όχι μόνο οι εν ενεργεία (ε.ε.) Αξιωματικοί λοιπών προελεύσεων, αλλά και όσοι προήχθησαν στο βαθμό, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νομικού πλαισίου, και έχουν εν τω μεταξύ αποστρατευθεί, πριν καταστεί δυνατόν να τους χορηγηθεί ξίφος. 

Ως εκ τούτου, προέκυψε ως εκκρεμότητα η χορήγηση ξιφών σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη. Τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), από πλευράς τους και σύμφωνα με τις σχετικές πιστώσεις του λειτουργικού τους προϋπολογισμού, έχουν μεριμνήσει για τη σταδιακή απονομή των ξιφών στα δικαιούμενα στελέχη, εξαιρουμένης της ανελαστικής υποχρέωσης απονομής ξιφών για τους αξιωματικούς προερχόμενους από παραγωγικές σχολές (ΑΣΕΙ) ως απαραίτητο στοιχείο της στολής που φέρουν. 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση Διακλαδικής Συμφωνίας - Πλαίσιο, πέρα των ανωτέρω, για την προμήθεια επιπλέον ξιφών από τα ΓΕ, τα οποία θα επιδοθούν στους δικαιούχους σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, καλύπτοντας σημαντικό αριθμό εκκρεμοτήτων των ΓΕ και εξομαλύνοντας τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην προβλεπόμενη διαδικασία. Επιπρόσθετα, αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης διαμνημονεύσεων - παρασήμων σε Αξιωματικούς των ΕΔ, σας γνωρίζω ότι τα ΓΕ τηρούν απαρέγκλιτα την προβλεπόμενη διαδικασία και δεν παρουσιάζονται χρονικές διαφορές στις απονομές τους, ανεξαρτήτως προέλευσης των Αξιωματικών. 

Εξαίρεση στις ενέργειες των ΓΕ αποτελεί η διαδικασία ένταξης των Αξιωματικών στα Τάγματα Αριστείας, στην οποία απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Ταγμάτων Αριστείας με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε εν συνεχεία να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Σε κάθε περίπτωση, τα ΓΕ αποστέλλουν αμελλητί τους ονομαστικούς πίνακες δικαιούμενων Αξιωματικών των ΕΔ στο Υπουργείο Εξωτερικών, κατόπιν γνωστοποίησης επικείμενης σύγκλησης Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Y.Γ. Η ερώτηση μας: 


0 Σχόλια