Ζητήσαμε να μας πουν πώς προστατεύονται οι καταναλωτές από πλασματικές εκπτώσεις - Ιδού τι μας απάντησαν

Απάντηση στην από 10-01-2024 με αριθμό 2532 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. 


Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και η εξασφάλιση περιβάλλοντος ασφάλειας για τους πολίτες αποτελούν πρώτιστο μέλημα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που αποτυπώνεται σαφώς στο υλοποιούμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής (2020-2024) και στο Στρατηγικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας (2021-2025). 

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν - μεταξύ άλλων - η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, εκφάνσεις του οποίου θίγουν τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών, αλλά και η προστασία αυτών από συναφείς κινδύνους και αδικήματα, που προσδιορίζονται σε συγκεκριμένους στόχους, η επίτευξη των οποίων επιδιώκεται μέσω ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων τόσο από εξειδικευμένες Υπηρεσίες, όσο και από τις λοιπές κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σε κάθε δε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε κάθε επιβαλλόμενη υπηρεσιακή και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν. 

Στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 73)], με αρμοδιότητα την πρόληψη, έρευνα και καταστολή αφενός μεν των οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, αφετέρου δε της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η ως άνω Υπηρεσία, στο πλαίσιο της αποστολής της, έχει διαμορφώσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και βάσει αυτού υλοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στοχευμένοι έλεγχοι σε εμπορικά καταστήματα για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, πλην όμως, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτής οι παραβάσεις των διατάξεων περί εκπτώσεων - προσφορών. 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

0 Σχόλια