Ρωτήσαμε για την πιθανή συστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά την αστυνόμευση του Δήμου Ωρωπού

Κύριε Υπουργέ, 


Στην υπ’ αρ. πρ. 3438/23-02-2024 επιστολή του Δημάρχου Ωρωπού προς το αρμόδιο Υπουργείο, αναφέρεται το μείζον ζήτημα συστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Ωρωπού και του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού, γεγονός το οποίο αναμένεται να διαταράξει τις ισορροπίες αστυνόμευσης στην περιοχή, προκαλώντας περίσσεια αναστάτωση και ανασφάλεια στους κατοίκους του Δήμου. 

Η πιθανή συστέγαση του Τμήματος Ασφαλείας και Αστυνομικού Τμήματος Ωρωπού είναι βέβαιο ότι θα διαταράξει την διασπορά των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου και θα επηρεάσει την αστυνόμευση των περιοχών του, προκαλώντας αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους. 

Ο Δήμος Ωρωπού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής με αριθμό μονίμων κατοίκων άνω των 34.000, ο οποίος αυξάνεται κατακόρυφα, κατά τους θερινούς μήνες. 

Είναι επομένως λογικό, οι αστυνομικές υπηρεσίες να πρέπει να διαμοιράζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές του Δήμου, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους. 

Ως εκ τούτου, το αίτημα του Δήμου Ωρωπού να μην διαταραχθεί η διασπορά των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή του κρίνεται απολύτως εύλογο. Βάσει, λοιπόν, των ανωτέρω: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 


1) Επιβεβαιώνετε την ύπαρξη δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, το οποίο θα συστεγάσει το Τμήμα Ασφαλείας και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού; Αν ναι, πώς εκτιμάτε ότι θα λειτουργήσει ο προκαλούμενος από την συστέγαση των δυο ως άνω αστυνομικών Υπηρεσιών περιορισμός της αστυνόμευσης, σε έναν Δήμο, εντός των ορίων του οποίου υπάρχουν, σωφρονιστικό κατάστημα και δομές φιλοξενίας λαθραία εισελθόντων μεταναστών; 

2) Προτίθεσθε να υλοποιήσετε το σχετικό αίτημα του Δήμου Ωρωπού για αποτροπή της επιχειρούμενης συστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής, έτσι ώστε να μην προκληθεί μια ανεπιθύμητη υπερ-διασπορά της αστυνομικής εποπτείας στον ως άνω Δήμο; 

Σε ποιες άλλες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να αυξηθεί η αστυνόμευση σε εκείνες τις περιοχές του ανωτέρω Δήμου, όπου, βάσει των δελτίων συμβάντος των εν λόγω αστυνομικών Υπηρεσιών, η παραβατικότητα έχει έξαρση και άρα, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης αστυνόμευσης; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια