Ρωτήσαμε, για την υποστελέχωση Καθηγητών ειδικής ή προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής στα Ειδικά Σχολεία της Χώρας


«Στερούνται στελέχωσης Καθηγητών ειδικής ή προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Ειδικά Σχολεία της Χώρας» 


Κύριε Υπουργέ, 

Στο υπ’ αρ. πρ. 23/27-02-2024 Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής αναφέρονται τα κενά που εμφανίζουν τα Ειδικά Σχολεία της Χώρας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Οι απαιτήσεις των Ειδικών Σχολείων της χώρας για το συγκεκριμένο μάθημα είναι ιδιαιτέρως αυξημένες και για αυτό τον λόγο η Ειδική ή Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή αποτελεί μονόδρομο, καθώς, ο ΑμεΑ μαθητής, μέσω αυτής, ακολουθεί ένα σχεδιασμένο εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας, με τις προσαρμογές μεθόδων διδασκαλίας και ειδικού ασκησιολογίου, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του. 

Δυστυχώς, όπως αναφέρει και το άνω Δελτίο Τύπου, δεν δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την κάλυψη των κενών καθηγητών ειδικής ή προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής σε πλήθος σχολικών μονάδων, όπως αποδεικνύεται και από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο των Άνω Λιοσίων, το οποίο, μολονότι διαθέτει υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και δυναμικό τριάντα πέντε (35) μαθητών, στερείται Καθηγητή Φυσικής Αγωγής. 

\Αλγεινή εντύπωση επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι η τρέχουσα σχολική χρονιά διάγει ήδη το δεύτερο μισό της χρονικής της διάρκειας και πολλές εκ των σχολικών Μονάδων της χώρας αντιμετωπίζουν κενά στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Βάσει των ανωτέρω: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να καλύψετε πλήρως τα κενά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής που αντιμετωπίζουν τα Ειδικά Σχολεία της χώρας; 

2) Σε ποιες επιμέρους ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προκαλούνται από τις αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών της β’βάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ11, λόγω συνταξιοδότησης; 

3) Προτίθεσθε να προωθήσετε ενεργά και έμπρακτα την «παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη» στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης με καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ώστε να διεξάγεται το συγκεκριμένο μάθημα επ’ ωφελεία των μαθητών ΑμεΑ και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με συνθήκες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  


0 Σχόλια