Ρωτήσαμε αν υπάρχει θέμα Ενοποίησης Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων

 
ΘΕΜΑ: «Ενοποίηση Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων;» 


Κύριε Υπουργέ, 

Συμφώνως εγγράφου του Πανελληνίου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) με Αρ. Πρωτ.: 22/06-02-2024, το εν λόγω καταγράφει «…ύπαρξη σχεδίου ενοποίησης όλων των μετοχικών ταμείων (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ)…», διότι αντιμετωπίζουν «…έντονο πρόβλημα χρηματοδότησής τους και ιδιαιτέρως το ΜΤΣ». 

Συμπληρωματικά, επί του αναδειχθέντος οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να προσανατολίζονται προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων μέσω της διασφάλισης των χρημάτων των μερισματούχων όλων των κλάδων. 

Η δε διασφάλιση θα επέλθει δια της χρηστής διοίκησης των Μετοχικών Ταμείων. Τέλος και όπως προτείνεται από το ΠΑΣΕΣ, η χρηστή διοίκηση προϋποθέτει τη στελέχωση των «…Δ. Σ. των Μετοχικών Ταμείων από ένα κατ ΄ ελάχιστο άτομο από κάθε θεσμό προέλευσης, δηλαδή και από τους θεσμούς των ΑΣΣΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κτλ.». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 


Ποιες είναι οι θέσεις σας έναντι της πρότασης του ΠΑΣΕΣ περί της «χρηστής διοίκησης» των Μετοχικών Ταμείων στις Ένοπλες Δυνάμεις και καταληκτικά ενημερώστε μας εάν υφίσταται σχεδιασμός ενοποίησης των Μετοχικών Ταμείων; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια