Ρωτήσαμε για την πλήρη απαξίωση που βιώνει ένας ανάπηρος βετεράνος της Κύπρου από το κράτος

 

Κυρία και κύριε Υπουργοί, 


Στο από 05/03/2024 ηλεκτρονικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «zougla.gr», αναφέρεται η τεράστια ταλαιπωρία που βιώνει ένας βετεράνος πολέμου της Κύπρου εξ’ αιτίας της κρατικής αδιαφορίας. 

Αναλυτικότερα, ο άνω ήρωας πολέμου, φέρεται να μην μπορεί να παραλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, παρά το γεγονός ότι η άδεια για την εκμετάλλευση Κυλικείου του έχει δοθεί, όπως αποδεικνύεται και από την υπ’ αρ. 8/2009 Άδεια εκμετάλλευσης Κυλικείου, της τότε Νομάρχη Σερρών. 

Το άνω Νοσοκομείο, κατόπιν εισηγήσεως του, έκρινε ότι η σχετική άδεια δεν αναγράφει το κυλικείο του νέου κτηρίου, όπως θα έπρεπε, αλλά τον «αύλειο χώρο» στο εγκαταλελειμμένο κτήριο του παλαιού Νοσοκομείου. 

Έτσι, η Διοίκηση φέρεται να επέλεξε να μισθώσει το Κυλικείο σε εταιρεία έναντι 27.000 ευρώ μηνιαίως. 

Έκτοτε, ο Έλληνας ήρωας και αγωνιστής της Κύπρου έχει αποτανθεί στην Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τα δικαιώματά του, όπως αυτά ορίζονται από τους νόμους του ελληνικού κράτους, δηλαδή, την διάθεση του πλέον προνομιακού κυλικείου σε κάθε υπηρεσία. 

Χαρακτηριστική είναι και η υπ’ αρ. 1355/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αναφέρει: «…όταν για τον ίδιο χώρο εντός νοσοκομείου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ανάπηρο πολέμου για την εκμετάλλευση κυλικείου, προηγείται η ικανοποίηση του αποκαταστατικού χαρακτήρα δικαιώματος του και το νοσοκομείο δεν μπορεί νομίμως, εξυπηρετώντας τα δικά του συμφέροντα, να αγνοήσει το δικαίωμα του αναπήρου πολέμου και να προχωρήσει σε εκμίσθωση του Κυλικείου σε τρίτο πρόσωπο, που δεν διεκδικεί αποκαταστατικό δικαίωμα…». 

Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω Νοσοκομείο φαίνεται ότι αρνείται να παραχωρήσει στον άνω βετεράνο πολέμου την χρήση και εκμετάλλευση του κεντρικού κυλικείου του, αναγκάζοντας τον να αποζητήσει, εκ νέου, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ενώπιον της ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης.  

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί ωστόσο, το γεγονός ότι, κατά το άνω δημοσίευμα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το αρμόδιο Υπουργείο αγνοούν επιδεικτικά την υπόθεση του βετεράνου πολέμου της Κύπρου που εκτίθεται στην παρούσα, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης. 

Δυστυχώς, δι’ αυτής της πρακτικής, λησμονείται ότι το κράτος οφείλει να σέβεται και να τιμά τους Έλληνες αγωνιστές και τους βετεράνους πολέμου, πόσω μάλλον, όταν αυτοί εξ’ ηρωισμού φέρουν κάποιου είδους αναπηρία. Βάσει των ανωτέρω: 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 


1) Για ποιους λόγους το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και η αρμόδια επί του θέματος της παρούσας δημόσια Αρχή δεν έχουν παραχωρήσει, μέχρι σήμερα, την εκμετάλλευση του κεντρικού κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στον ως άνω ανάπηρο αγωνιστή της Κύπρου; 

2) Επιβεβαιώνετε το γεγονός ότι, η παραχώρηση του ως άνω Κυλικείου προς τρίτο πρόσωπο έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιου διαγωνισμού; 

3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου ο ως άνω ανάπηρος βετεράνος της Κύπρου να αποκατασταθεί από την Πολιτεία, δηλαδή, να αναλάβει κατόπιν παραχώρησης την εκμετάλλευση του ως άνω κεντρικού κυλικείου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια