02/04/2024 - Ομιλία μου σε ενσωμάτωση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ακόμα ψάχνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το πρόστιμο 280 εκατ. ευρώ από την ΕΕ στην Ελλάδα!Το πρόστιμο των 280 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 


Οι έλεγχοι αφορούσαν πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις στρεμματικές ενισχύσεις και την προαιρετική συνδεμένη στήριξη για τα ζώα καθώς και για την πολλαπλή συμμόρφωση, κατά την περίοδο 2020-2022 (260 εκατ. ευρώ για τις στρεμματικές ενισχύσεις και την προαιρετική συνδεμένη στήριξη για τα ζώα και 23 εκατ. ευρώ για την πολλαπλή συμμόρφωση). 

Θέματα που αναφέρονται στην ομιλία μου εκτός από την ενσωμάτωση της οδηγίας της ΕΕ: 

  • Οι ακατάσχετοι λογαριασμοί και τα όρια τους 
  • Η στεγαστική κρίση και οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών 
  • Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών 
  • Η διασύνδεση των POS και τα εξοντωτικά πρόστιμα, καθώς και το αίτημα για παράταση έως ότου ετοιμαστεί το σύστημα ολοκληρωτικά. 
  • Ο έλεγχος των προμηθειών των τραπεζών. 
  • Το πρόβλημα με την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας περίπου 500.000 Ελλήνων αγροτών, αυτοαπασχολούμενων κλπ

0 Σχόλια