Ρωτήσαμε για το ενδεχόμενο κατάργησης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών - Μας απάντησαν πως θα μας... απαντήσουν εν ευθέτω χρόνο! Ιδού...


Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 4405/18-04-2024 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Στ. Φωτόπουλος, με θέμα: «Η κατάργηση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών θα οδηγήσει σε πολύπλευρες δυσμενείς συνέπειες και σε δυσχέρειες κατά την απονομή της δικαιοσύνης» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 (περί Διαβούλευσης) και την περ. ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: 

«Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από την 4η Απριλίου 2024 έως την 18η Απριλίου 2024 και ώρα 21.00. 

Στο πλαίσιο της εκτενούς, ως άνω, δημόσιας διαβούλευσης δινόταν η δυνατότητα αφενός του -κατ’ άρθρο- σχολιασμού, αφετέρου της υποβολής σχετικών προτάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, που μόλις ολοκληρώθηκε, καθώς και οι απόψεις των κομμάτων, των φορέων και όλων των εμπλεκόμενων εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, θα ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν, προκειμένου να διαμορφωθεί τελικώς το Σχέδιο Νόμου που θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Με εντολή Υπουργού Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Γραφείου Γαβριέλα Σαρρή Αριθμός σελίδων εγγράφου :1 Αριθμός σελίδων συνημμένων: 0 Σύνολο σελίδων :1 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

0 Σχόλια