Τα λέγαμε τον Απρίλιο για τις φορολογικές δηλώσεις αλλά στο Υπουργείο Οικονομικών πέταγαν χαρταετό - Τώρα, τρεχάτε ποδαράκια μου...

 

Από το βράδυ της 25ης Απριλίου 2024 έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. 

Λίγες ημέρες μετά άνοιξε και η πλατφόρμα υποβολής και για τα νομικά. 

Για ακόμη μία χρονιά έχουν εμφανιστεί προβλήματα που καθιστούν την υποβολή τους μέχρι και σήμερα προβληματική. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει ως εξής:

→ H προθεσμία υποβολής για τα φυσικά πρόσωπαΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής η 26ηΙουλίου 2024 (με τα ισχύοντα). Θα πρέπει να τονίσουμε ότι για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ισχύουν τα εξής:
Όσοι θα επιλέξουν την «αυτόματη» υποβολή, πρέπει να προσέξουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους.

Η δήλωση θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Αν κάποιος το αμελήσει ενδεχομένως να βρεθεί προ εκπλήξεων, καθώς εάν τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή λείπουν κάποια (πχ ενοίκια), ο φορολογούμενος υποχρεούται να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσει τα ορθά στοιχεία και να υποβάλει ο ίδιος τη δήλωσή του μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της.Συγκεκριμένα:→ Έως την Δευτέρα 1/7/2024 μπορεί να υποβληθεί η αρχική δήλωση

→ Από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς κυρώσεις (καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχει η ΑΑΔΕ στα αρχεία της για τον υπόχρεο, εκείνος θα ειδοποιηθεί προκειμένου να επισκεφθεί εκ νέου την εφαρμογή, να δει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική του υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβεί στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

→ H προθεσμία υποβολής για τα νομικά πρόσωπα


Η προθεσμία δήλωσης της φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Έτσι, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που θα υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ψηφιακά, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης θεωρείται ο χρόνος της οριστικοποίησής της.

Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.

Ειδικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επτά (7) επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης του
προηγούμενου εδαφίου, οι δυο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι με την Α.1073/2024, αφήνεται ένα παράθυρο για ενδεχόμενη παράταση….

Τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθείΘέματα με τον IBAN λογαριασμό


→ Εάν κάποιος πολίτης δεν έχει λογαριασμό τραπέζης στο όνομά του, αλλά όντας υποχρεωμένος να δηλώσει iBAN ή αριθμό λογαριασμού, καλείται να πάει στην τράπεζα να βγάλει.

Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. 

Οι τράπεζες για να εκδώσουν αριθμό λογαριασμού, απαιτούν εκκαθαριστικό σημείωμα. 

Σε περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών όπου οι σύζυγοι κάνουν κοινή φορολογική δήλωση με τον/τη σύζυγό τους, πλέον, καλούνται να πάνε σε κάποια τράπεζα για να μπουν ως συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται (γραφειοκρατικές διαδικασίες και ταλαιπωρία).

→ Επίσης, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε νέους, οι οποίοι μέχρι πέρσι μπορεί να μη χρειαζόταν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και παράλληλα δεν έχουν λογαριασμούς στο όνομά τους. Και σε αυτήν την περίπτωση καλείται ο γονέας να βάλει συνδικαιούχο το τέκνο του, ώστε να βρεθεί μια λύση.

→ Θέματα θα παρουσιαστούν και σε αυτούς τους φορολογούμενους που είναι πρόσφατα μετανάστες και εργάζονται από το 2023 στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν ανοίξει κάποιο λογαριασμό ελληνικής τράπεζας στο όνομά τους. Για να μπορέσει να υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό, με ότι αυτό συνεπάγεται (πολλά έγγραφα). Επίσης υπάρχει περίπτωση να έχουν λογαριασμό που τα στοιχεία αυτά να μην είναι ίδια με αυτά που έχουν δηλωθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Εκεί το σύστημα μπορεί να τους «μπλοκάρει». Άρα ξανά γραφειοκρατικές διαδικασίες με επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο στην εφορία τους, είτε στην τράπεζά τους.

Θα πρέπει, σε περιπτώσεις συνδικαιούχων των λογαριασμών μεταξύ συζύγων, να δηλωθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι λογαριασμοί αυτοί με τους δικούς τους λογαριασμούς taxisnet. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής:

→ Μετά την είσοδό τους στο σύστημα, από το κεντρικό μενού πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία».

→ Να επιλέξουν «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» για να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης των στοιχείων του λογαριασμού.

→ Να επιλέξουν «Μεταβολή», ώστε να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης των στοιχείων του λογαριασμού.

→ Όσες σύζυγοι δεν έχουν καν τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πάνε στα υποκαταστήματα των τραπεζών για να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να δηλώσουν στην Α.Α.Δ.Ε. τα στοιχεία των λογαριασμών αυτών, με την διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω, ώστε να ξεμπλοκαριστούν οι δηλώσεις τους.

Αποτέλεσμα και πάλι;


Tεράστια ταλαιπωρία, αφού σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κλειστεί ραντεβού στο υποκατάστημα μιας τράπεζας, για να διενεργηθεί η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού η οποία απαιτεί υποβολή διαφόρων δικαιολογητικών (εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους, αποδεικτικού διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρεται να έχει ήδη αποφασίσει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δήλωσης ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού οι υπερήλικες σύζυγοι άνω των 69 ετών (όσες είναι 70 ετών και άνω), ώστε να ξεμπλοκαριστεί μεγάλος αριθμός δηλώσεων που δεν μπορούν να υποβληθούν μόνο και μόνο εξαιτίας της μη δήλωσης ΙΒΑΝ από τις εν λόγω φορολογούμενες. Δεν είναι εύκολο για έναν μεγάλο άνθρωπο να μεταβεί σε κατάστημα για να ανοίξει λογαριασμό.Επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού τις πρώτες ημέρες των φορολογικών δηλώσεων δεν είχε ανέβει και όσοι είχαν κάνει φορολογικές δηλώσεις θα αναγκαστούν να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις όταν ανοίξουν.Δήμοι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Έχει παρατηρηθεί ότι Δήμοι ή βεβαιώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχαν ανέβει ή ανέβηκαν καθυστερημένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν άνοιξε το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων το βράδυ της 25ης Απριλίου δεν είχαν ανέβει. Πότε ανέβηκαν;

Βάσει της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκαν την 1η Μαΐου 2024.

Έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων


Πολλά έκτακτα επιδόματα συνταξιούχων δεν έχουν ανέβει στο έντυπο Ε1 και σε κάποιες περιπτώσεις ανέβηκαν καθυστερημένα. Τι συνεπάγεται αυτό σε όσους έχουν υποβάλλει δήλωση;

Θα πρέπει να υποβάλλουν ξανά δήλωση όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις.

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δεν αναφερθήκαμε καν στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που και εκεί φέτος έχουμε αλλαγές λόγω του νέου τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Τα χρονοδιαγράμματα για μία ακόμη φορά δεν τηρήθηκαν. Μεσολαβούν μέχρι το τέλος της επίσημης προθεσμίας 73 ημέρες μαζί με τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Αναφέρουμε τα Σαββατοκύριακα διότι εμείς οι λογιστές δουλεύουμε συνεχώς και αυτά. Πιστεύετε ότι αυτό το χρονικό διάστημα φτάνει ώστε να υποβληθούν στην ώρα τους 6,6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων (Ε1) και περίπου 350.000 επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα;

Θεωρούμε πως όχι. Αν μέσα σε αυτά προσθέσουμε και τις ευρωεκλογές που πάντα δημιουργούν μία αστάθεια, θα έχουμε για μία ακόμη φορά ένα τραγικό καλοκαίρι εμείς οι λογιστές. Ζητείται ελπίς……

Η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή - Βολταίρος

Τα συμπεράσματα δικά σας….

0 Σχόλια