Θέσαμε ζήτημα για την στέγαση των εκ Στεφανοβικείου προερχόμενους Στρατιωτικών και των Οικογενειών τους

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 


ΘΕΜΑ: «Στέγαση Στρατιωτικών και Οικογενειών τους εκ Στεφανοβικείου προερχόμενοι» 

Κύριε Υπουργέ, 

Συμφώνως της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη βάση του Στεφανοβικείου, στελέχη που υπηρετούσαν σε αυτήν, σύντομα κι αναγκαστικά θα μετακινηθούν ή μετακινούνται ήδη σε άλλα αεροδρόμια (Μεγάρων, Αλεξάνδρειας κατά τα δεδομένα), συνεχίζοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός στην Αεροπορία Στρατού. 

Δεδομένης της επικείμενης μετακίνησης των μέχρι τώρα υπηρετούντων Στρατιωτικών στο Στεφανοβίκειο προς τα έτερα αεροδρόμια, προκύπτει ζήτημα, όσον αφορά τη στέγαση αυτών, καθώς και των οικογενειών τους στις νέες περιοχές προσφοράς υπηρεσίας. 

Κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα, οι εν λόγω διασφάλιζαν στο Στεφανοβίκειο τη στέγαση κατά τρόπο που ήταν επ’ ωφελεία τους. Όμως πια αναγκαστικά μετακινούνται (ή εξ ανάγκης μετατίθενται) σε νέες Μονάδες, οι οποίες δεν πληρούν διαθεσιμότητα στρατιωτικών οικημάτων. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, προκειμένου οι προερχόμενοι εκ Στεφανοβικείου Στρατιωτικοί και οι οικογένειες αυτών να εξασφαλίσουν στέγαση στις νέες Μονάδες, στις οποίες θα ενταχθούν; 

2. Υφίσταται προοπτική επιδότησης ενοικίου στέγασης στους εν λόγω Στρατιωτικούς στις περιοχές των νέων Μονάδων τους κι αν ναι, ποιο πρόκειται να είναι το ποσοστό κάλυψης των μισθωμάτων τους; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια