Ρωτήσαμε γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες αναπτυξιακές διαφορές στη δυναμική σε περιοχές της βόρειας Κρήτης σε σχέση με τη νότια και ανατολική

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης 
Την κ. Υπουργό Τουρισμού 
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 


ΘΕΜΑ: «Μεγάλες αναπτυξιακές διαφορές στη δυναμική σε περιοχές της βόρειας Κρήτης σε σχέση με τη νότια και ανατολική» 

Κυρία, κύριοι Υπουργοί, 

Με αφορμή τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκε χθες στο Ηράκλειο με τίτλο «Όψεις της αποστέρησης στον αγροτικό και αστικό χώρο της Κρήτης - Το πρόταγμα της χωρικής δικαιοσύνης» και πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, σε συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, θλιβερή είναι η διαπίστωση ότι παρατηρείται μια έντονη τάση φτωχοποίησης και ερημοποίησης τα τελευταία χρόνια στη νότια και ανατολική Κρήτη, καθώς οι δείκτες αποστέρησης σε αυτές τις περιοχές εμφανίζονται πολύ υψηλοί. 

Η Περιφέρεια της Κρήτης εμφανίζει δυστυχώς κοινωνικές και χωρικές ανισότητες στον τομέα της ανάπτυξης τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό τομέα που σημειώνονται κυρίως στην ανάπτυξη, η οποία διαφέρει στη δυναμική της στις βόρειες περιοχές σε σχέση με τις νότιες και ανατολικές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αγροτικές περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους εμφανίζουν έναν γηραιό πληθυσμό, τείνουν να ερημωθούν και να εγκαταλειφθούν οι καλλιέργειες, ενώ παράλληλα στην προαναφερόμενη έρευνα διαπιστώνεται ότι οι πληθυσμοί εκεί εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από επιδόματα (αναπηρίας και ψυχικής υγείας). 

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα βάσει της έρευνας στις περιοχές των Δήμων Γόρτυνα, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος, Βιάννου και Σητείας. Εξαιρετικά σημαντική μείωση του πληθυσμού εμφανίζει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος μετά και τον καταστροφικό σεισμό του 2021. Οι παραθαλάσσιες περιοχές της Σητείας αναπτύσσουν μια καλή δυναμική, ωστόσο οι απομονωμένοι οικισμοί εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εισοδηματικής αποστέρησης και ανεργίας. Στο Ηράκλειο πάλι παρουσιάζονται κοινωνικές διαφορές μεταξύ των γειτονιών του, όπου κυρίως εμφανίζουν προβλήματα αποστέρησης αυτές που βρίσκονται εντός των τειχών και στις παρυφές των ενετικών τειχών. 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, χρειάζεται να ληφθούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, προκειμένου να μειωθούν τα φαινόμενα της άνισης ανάπτυξης των περιοχών της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών που οδηγούν σε ερημοποίηση και περαιτέρω φτωχοποίηση. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να βελτιωθούν στις περιοχές αυτές οι συνθήκες που καθιστούν προβληματική την οικονομική τους ανάπτυξη; 

2. Πρόκειται να βελτιώσετε και να αναπτύξετε το οδικό δίκτυο των προαναφερόμενων προβληματικών περιοχών στο νότιο τμήμα του νησιού που χρήζει βελτίωσης, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι κάτοικοί τους στην πρόσβασή τους σε κοινωνικές υπηρεσίες; 

3. Σε ποιες συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές και σε ποιον αναπτυξιακό και κοινωνικό σχεδιασμό πρόκειται να προβείτε, προκειμένου να μειωθούν και σε βάθος χρόνου εξαλειφθούν οι προαναφερόμενες ανισότητες και τα αποστερητικά φαινόμενα; 

4. Ποιες καινοτόμες πρακτικές προτίθεστε να εφαρμόσετε; Ποιους πόρους θα αξιοποιήσετε, ώστε να χορηγήσετε την απαραίτητη χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης; 

5. Ποια συγκεκριμένα κίνητρα πρόκειται να δώσετε στους κατοίκους των προβληματικών περιοχών, προκειμένου να παραμείνουν στις περιοχές τους και να πάψουν να τις εγκαταλείπουν λόγω ανεργίας και φτώχειας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια