Ζητήσαμε την προσαρμογή των Ημερησίων Αποζημιώσεων και των Εξόδων Μεταθέσεων Στρατιωτικών στη νέα οικονομική πραγματικότητα

Συμφώνως εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) με Αρ. Πρωτ.: 308/29-05-2024, η εν λόγω αιτείται την εναρμόνιση και προσαρμογή στα νέα οικονομικά δεδομένα, που διάγει ο ελληνικός λαός, των Ημερησίων Αποζημιώσεων και των Εξόδων Μεταθέσεων Στρατιωτικών. 


Παρατηρείται επί τριάντα (30) και πλέον συναπτά έτη να ισχύουν «…αναχρονιστικές διατάξεις που… αφορούν τις ανάγκες των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού (Ημερήσια αποζημίωση και τα Έξοδα μεταθέσεως) και αποζημίωση εκπαίδευσης κατά τις διατεταγμένες μετακινήσεις…» του στρατιωτικού προσωπικού. 

Επιπρόσθετα, τόσο η Ημερήσια Αποζημίωση όσο και τα Έξοδα Μεταθέσεων των Στρατιωτικών «…καθορίζονται στο ΠΔ 200/1993, στο οποίο αναγράφεται ρητά ότι η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 10.000 δρχ. δηλαδή 29,35 €». 

Επιπρόσθετα και με βάση τον Ν. 4336/2015, «…η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, ορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή τον βαθμό του μετακινουμένου. 

Ειδικά για τους εργαζόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ο ίδιος νόμος προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος, όπου θα καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, με το Άρθρο 87 του Ν. 4864/2021 το Υπουργείο Οικονομικών μεταθέτει στο αόριστο μέλλον την υποχρέωση έκδοσης ΠΔ καθορισμού των εν λόγω αποζημιώσεων». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

Προτίθεστε όπως, δια εκδόσεως Προεδρικού Διατάγματος, άμεσα αναθεωρήσετε τις αναδειχθείσες παρωχημένες διατάξεις και να τις επανακαθορίσετε, τόσο όσον αφορά την Ημερήσια Αποζημίωση όσο και τα Έξοδα Μεταθέσεων των Στρατιωτικών, καθώς επίσης το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωσης εκπαίδευσης, δεδομένης της γενικότερης εκτίναξης του κόστους ζωής και των καυσίμων, ιδίως την τελευταία τριετία; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια