Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τα πρόστιμα του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 - Ευχαριστούμε το taxheaven.gr για την δημοσίευση του έργου μας

Του: Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Α' Ανατολικής Αττικής


ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Εξοντωτικά τα πρόστιμα του άρθρου 20, του Ν.4557/2018 για εκατοντάδες επιχειρήσεις λόγω παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας καταχώρισης στοιχείων»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 20§1, του Ν.4557/2018, οι εταιρικές κ.α. νομικές οντότητες υποχρεούνται να συλλέγουν και να διατηρούν σε ειδικό μητρώο στην έδρα τους επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, όπως το ονοματεπώνυμο, η υπηκοότητα, η ημερομηνία γέννησης και η χώρα διαμονής τους. Αυτά τα στοιχεία του ειδικού μητρώου, εν συνεχεία, καταχωρίζονται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης τους, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) με τη χρήση των κωδικών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ομοίως σχετικές καταχωρήσεις καταχωρίζονται άμεσα και στο ΓΕΜΗ. Μέσω των προηγούμενων καταχωρίσεων, είναι προφανές ότι η Α.Α.Δ.Ε αλλά και η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. διαθέτουν πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία για τον κάθε πραγματικό ως άνω δικαιούχο. Ωστόσο, σύμφωνα και με διαμαρτυρίες που έχουμε δεχθεί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες επιβάλουν πρόστιμα για την παράλειψη επανυποβολής πληροφοριών που είναι ήδη δημοσιευμένες και γνωστές στην Διοίκηση από την ίδια την νομική οντότητα. Τα εν λόγω πρόστιμα είναι εξοντωτικά και ως εκ τούτου, προκαλείται η εύλογη απορία μας για τους λόγους που μια τυπική παράβαση πρέπει να προκαλεί τόση οικονομική ζημία σε εταιρείες. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Αφού η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε είναι συνδεδεμένη διαλειτουργικά με όλα τα πληροφορικά συστήματα και τις πληροφορίες που καταχωρούνται στην Α.Α.Δ.Ε, στο ΓΕΜΗ και στο ΚΜΠΔ, γιατί επιβάλλονται πρόστιμα σε νομικές οντότητες για την παράλειψη επανυποβολής πληροφοριών που ήδη έχουν καταχωρισθεί, είναι δημοσιευμένες και προσβάσιμες στο πληροφοριακό σύστημα άλλων Αρχών της Διοίκησης;

2) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να διορθωθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη αδικία και να ακυρωθούν τα όποια μέχρι στιγμής άδικα επιβληθέντα στις εταιρείες πρόστιμα, αφού η παράλειψη της εκ νέου δήλωσης ήδη γνωστών στοιχείων σε πλατφόρμες προσβάσιμες από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας είναι καθαρά τυπικού χαρακτήρα;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


0 Σχόλια