Ρωτήσαμε για τις μετατάξεις ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών

Συμφώνως εγγράφου του Πανελληνίου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) με Αρ. Πρωτ.:49/25-3-2024, αναδεικνύεται από το εν λόγω η «...έλλειψη ικανού αριθμού προς μετάταξη από τους θεσμούς ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για τα στελέχη του ΣΞ και του ΠΝ».

Σε συνέχεια του εγγράφου του κι αφού εκθέτει στοιχεία που ενισχύει την επιχειρηματολογία του σχετικά με το αναδειχθέν ζήτημα καταλήγει ότι είναι «...πραγματικά οξύμωρο πως ο κλάδος των ΕΔ με το λιγότερο προσωπικό, δηλαδή η ΠΑ, να προκηρύσσει έναν τόσο αξιοπρεπήαριθμό θέσεων για τη μετάταξη στελεχών των θεσμών ΕΜΘ ΕΠΟΠ, εν αντιθέσει με το ΣΞ και το ΠΝ που οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι ελάχιστες». Άλλωστε το ΥΠΕΘΑ μεταξύ των άλλων θέτει ως στόχο τη δημιουργία κινήτρων στα στελέχη του «για συνεχή μόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των στελεχών».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως αυξήσετε τις θέσεις μετάταξης των στρατιωτικών των θεσμών ΕΜΘ - ΕΠΟΠ σε ΣΞ και ΠΝ, ώστε να προσδοθεί και σε αυτούς η δυνατότητα κινήτρων «για συνεχή μόρφωση και δια βίου εκπαίδευση», δεδομένου ότι η απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ θα υποβοηθήσει στη βαθμολογική εξέλιξη τους στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια