Ρωτήσαμε για τις αποστρατείες Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)

 

Συμφώνως εγγράφου του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) με Αρ. Πρωτ.: 46/ 21 Μαρτίου 2024, το εν λόγω εκθέτει το ζήτημα της επιλογής Αξ/κών, ως παραμένοντες ΕΟΘ στο στράτευμα, και επιπλέον εκδηλώνει την απορία του σχετικά με τα κριτήρια επιλογής αυτών. Χαρακτηριστικά μεταξύ των άλλων σημειώνει «...πως, ενώ δεν παραμένουν ως ΕΟΘ στρατιωτικοί που εκτελούν καθήκοντα “στην πρώτη γραμμή” ή σε “επιτελικές - επιχειρησιακές θέσεις ευθύνης”, αν και το είχαν αιτηθεί, διαπιστώνουν “μετά λύπης” ότι συνεχίζουν να υπηρετούν στο στράτευμα επί σειρά ετών ως ΕΟΘ, στρατιωτικοί οι οποίοι ΔΕΝ εκτελούν στρατιωτικά καθήκοντα».


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε όπως μεριμνήσετε, ώστε να παραμένουν ως ΕΟΘ στο στράτευμα όσοι Αξ/κοί «...κατέχουν αποκλειστικά νευραλγικές θέσεις με προφανή στόχο την πραγματική κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων των ΕΔ όλων των κλάδων»;

2. Βάσει ποιων αντικειμενικών κριτηρίων επιλέγονται οι Αξ/κοί, οι οποίοι θα παραμένουν στο στράτευμα ως ΕΟΘ;

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια