Ζητήσαμε την παράταση του χρονικού περιθωρίου υποβολής των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, λόγω ανακυψάντων προβλημάτων


 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 


ΘΕΜΑ: «Επιβεβλημένη η παράταση του χρονικού περιθωρίου υποβολής των τρεχουσών φορολογικών δηλώσεων, λόγω ανακυψάντων προβλημάτων» 

Κύριε Υπουργέ, 

Στο από 05/07/2024 Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε) αναφέρεται η σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες υπόχρεοι και φοροτεχνικοί σχετικά με την υποβολή της τρέχουσας ετήσιας φορολογικής δήλωσης τους. 

Ως είναι ευνόητο, έως την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι την 26/07/2024 θα πρέπει να υποβληθούν περίπου 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις και εκατοντάδες χιλιάδες άλλες τροποποιητικές που θα χρειαστούν, εξ’ αιτίας ελλείψεων και ανακριβών στοιχείων, πράγμα το οποίο είναι πρακτικά ανέφικτο. 

Τα ανωτέρω, επιβεβαιώθηκαν αλλά και προβλέφθηκαν απόλυτα στο από 15/05/2024 Δελτίο Τύπου της ως άνω Ομοσπονδίας. Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι, εντός του τρέχοντα μήνα, υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, γεγονός το οποίο αυξάνει κατακόρυφα τον όγκο εργασίας και ορθής υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ΦΠΑ. 

Ως εκ τούτου, καθίσταται άκρως αναγκαία η παράταση προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, με κυριότερο σκοπό την εξυπηρέτηση χωρίς προβλήματα και αδιέξοδα εκατομμυρίων πολιτών και χιλιάδων επαγγελματιών. Βάσει των ανωτέρω: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Επιβεβαιώνετε το γεγονός ότι εξ’ αιτίας ποικίλων προβλημάτων, υπεβλήθησαν κατά την τρέχουσα περίοδο λιγότερες προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση του Υπουργείου σας; 

2) Προτίθεσθε να παρατείνετε την τρέχουσα περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024, όπως ζητά και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε μέσω του ανωτέρω Δελτίου Τύπου; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια