Απαιτούμε από την ΕΕ μέσω του Ευρωβουλευτή μας κ. Φράγκου Εμ. να παρέμβει ώστε η UEFA να τιμωρήσει τον Demiral για τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων

Είμαστε η Ελληνική Λύση που υποσχεθήκαμε!

Στους Δρόμους , στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Με επιστολή μας στον @MargSchinas απαιτούμε από την #ΕΕ να παρέμβει, ώστε η #UEFA να εφαρμόσει τις προβλέψεις λειτουργίας της , κατά της #Τουρκίας και του Merih #Demiral.
Ο χαιρετισμός των γκρίζων λύκων θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται όπως ο ναζιστικός χαιρετισμός.

0 Σχόλια