Ζητήσαμε να ενισχυθούν οι ελληνικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας μέσω έκδοσης επιστολών Υποστήριξης (Letters of Support)

Κύριε Υπουργέ,Συμφώνως δημοσιευμάτων, στις 22 Νοεμβρίου έληγε η προθεσμία υποβολής 
προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, το European Defence Fund 
(EDF 2023). 

Συνέπεια του εν λόγου δεδομένου ήταν σε ένα σημαντικό αριθμό 
μικρών ελληνικών εταιρειών, οι οποίες είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους 
στο πλαίσιο κοινοπραξιών με έτερες ευρωπαϊκές εταιρείες, να τεθεί η 
συμμετοχή τους εν αμφιβόλω. 

Το δε αίτιο της μη αποδοχής αυτών στο 
Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θεωρείται δυνητικά η έλλειψη βούλησης εκ 
μέρους του ΥΠΕΘΑ να στηρίξουν τις ελληνικές εταιρείες δια Επιστολής 
Υποστήριξης (Letters of Support), την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, την 
ανέμεναν έως και δύο (2) μήνες. 

Επί του προκείμενου, ο ΥΕΘΑ πρόσφατα είχε 
δηλώσει ότι «…τις επόμενες μέρες, ίσως εβδομάδες, θα υπάρχει μία ανακοίνωση ενός 
νομοθετήματος το οποίο έρχεται και έχει τεράστια φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα 
οικοσύστημα καινοτομίας και ενίσχυση της αμυντικής ελληνικής βιομηχανίας… Όλο αυτό 
θα εξασφαλίσει, ελπίζω, ένα οικοσύστημα, το οποίο θα επιτρέψει στην ελληνική 
αμυντική βιομηχανία και στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και στους Έλληνες 
ερευνητές - και συμπεριλαμβάνω τους σπουδαστές των ανωτάτων σχολών των 
Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν ενδιαφέρον γι’ αυτό - να δημιουργήσουν μία 
τελείως νέα πραγματικότητα».


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:Δεδομένου ότι η Ελλάδα μόνο ωφελημένη θα προκύψει στηρίζοντας, όπου 
δει, τις μικρομεσαίες ελληνικές εταιρείες της αμυντικής της βιομηχανίας, 
στοιχείο που θα επέφερε επιπλέον ανάταση και ευφορία στις Ένοπλες 
Δυνάμεις, διατίθεστε, εν ευθέτω χρόνω, ως μόνιμο μέλημα διαχρονικά, να 
εκδίδετε Επιστολές Υποστήριξης (Letters of Support) αυτών;


Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


0 Σχόλια