Μετά από δική μας κοινοβουλευτική πίεση θα δοθεί τελικά έκτακτη ενίσχυση ύψους 45-­480 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας (περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά)

 

Η Ελληνική Λύση και εγώ προσωπικά, πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους Έλληνες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, πολεμάμε μόνοι - και μετά πολλών, όπου οι προθέσεις των πολλών βρίσκονται προς την υπηρεσία του Έθνους - και καταφέρνουμε μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου να βελτιώσουμε έστω και στο ελάχιστο την δεινή οικονομική θέση χιλιάδων επί χιλιάδων συμπολιτών μας.

Θέσαμε θέμα στο αρμόδιο υπουργείο σχετικά με την δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν με την μηνιαία επιλογή μεταξύ των τεσσάρων τιμολογίων ρεύματος που θα είναι αδύνατη για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και για όσοι δεν χειρίζονται υπολογιστές, δείτε περισσότερα στο παρακάτω link: https://www.s-fotopoulos.gr/2023/11/blog-post_26.html και ιδού τι μας απάντησαν και τι κερδίσαμε για 1,2 εκ. ευάλωτα νοικοκυριά μέσω της πίεσης μας. 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Στυλιανό Φωτόπουλο, σας γνωστοποιούμε ότι ένα από τα προβλήματα, τα οποία σήμερα υφίστανται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αδυναμία των καταναλωτών, και αυτών με ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, να έχουν σαφή εικόνα για το ποιος είναι ο φθηνότερος προμηθευτής.

Αυτή η αδυναμία υπάρχει διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο τα οποίο εφαρμόζονται, δίνουν πλήρη ελευθερία στους παρόχους να διαμορφώνουν την εμπορική τους πολιτική, δημιουργώντας ασυμμετρία πληροφόρησης. Αυτή η πλήρης ελευθερία έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό προσφερόμενων τιμολογίων στην αγορά, ο οποίος αντικειμενικά δυσκολεύει την πλειοψηφία των καταναλωτών ως προς την επιλογή του οικονομικότερου.

Από την 1η.1.2024 θα υπάρξει μετάπτωση του συνόλου των καταναλωτών στα καινούργια τιμολόγια, πλην αυτών που διατηρούν συμβάσεις προμήθειας ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή. 

Με δεδομένο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταναλωτών φαίνεται ότι δεν θα επιλέξει ενεργητικά τιμολόγιο, προκειμένου η Κυβέρνηση να προστατεύσει τους καταναλωτές και να ενισχύσει τους κανόνες διαφάνειας στην αγορά, αποφάσισε τη θέσπιση ενός Ειδικού Τιμολογίου (πράσινο -άρθρο 17 του ν. 5066/2023 - Α' 188) με τιμή κυμαινόμενη, αλλά γνωστή εκ των προτέρων κάθε 1η του μήνα κατανάλωσης.

Περαιτέρω, η εν λόγω ρύθμιση ενισχύει την ευχέρεια σύγκρισης μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλει στην προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους, με θετική επίδραση στις σχέσεις προμηθευτών - καταναλωτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιτευχθέντα αποτελέσματα, αλλά και τις προκλήσεις της τρέχουσας γεωπολιτικής και ενεργειακής συγκυρίας, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση ενός κανονιστικού προστατευτικού πλέγματος για τους καταναλωτές μετά τη λήξη των οριζόντιων επιδοτήσεων στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας την 31.12.2023. Σημειώνεται ότι η τελική τιμή του Ειδικού Τιμολογίου θα ανακοινώνεται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ευκρινές σημείο στην ιστοσελίδα τους κάθε 1η του μηνός, ενώ η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) θα αναρτά σχετικό πίνακα με τις τελικές χρεώσεις όλων των Προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών (οικιακοί, επαγγελματικοί κτλ) έως την 5η ημέρα του μήνα κατανάλωσης. Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα δύνανται με απλότητα να συγκρίνουν τις προσφερόμενες επιλογές για να προβαίνουν στις βέλτιστες επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες τους

Παράλληλα με το ειδικό, πράσινο, τιμολόγιο, ειδική μέριμνα πρόκειται να ληφθεί το 2024 για τους Κοινωνικά Ευάλωτους καταναλωτές, δηλαδή τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (πάνω από 700.000 νοικοκυριά) στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων θα συνεχιστούν οι στοχευμένες επιδοτήσεις, με σκοπό οι συμπολίτες μας, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, να απολαμβάνουν προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης.

Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα υπάρξει, για πρώτη φορά, έκτακτη ενίσχυση ύψους 45-­480 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας (περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά) που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα και για αυτή την ευρεία κατηγορία καταναλωτών οι τελικές χρεώσεις να «κατεβαίνουν» στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν την ενεργειακή κρίση, στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σχετικά με τα όσα αναφέρονται στην Ερώτηση περί αδυναμίας των ηλικιωμένων να χειριστούν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή «έξυπνο κινητό», θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν ότι πλέον, για προφανείς λόγους, πλήθος συναλλαγών, και πολύ πιο σημαντικών (πχ τραπεζικές), πραγματοποιούνται κυρίως ηλεκτρονικά.

Επισημαίνουμε ότι στο ν. 5066/2023 προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις των προμηθευτών, οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση των καταναλωτών, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα επιλέγουν το καταλληλότερο για εκείνους τιμολόγιο με κάθε πρόσφορο μέσω επικοινωνίας όπως η χρήση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, γραπτό αίτημα κτλ. Ακόμα, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107 απόφαση (Β’ 6600) προβλέφθηκε μια σειρά υποχρεώσεων προς τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την εύχρηστη επισήμανση και αποτύπωση των χρεώσεων στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, καθώς επίσης και μια σειρά υποχρεώσεων περί της διαδικασίας ενημέρωσης των Καταναλωτών, με σκοπό την διαφανή και ενημέρωση των Καταναλωτών και την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών από πλευράς Προμηθευτών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) παρακολουθεί την εφαρμογή του μέτρου, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών και έχει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις.

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει, με κάθε πρόσφορο μέσο, να ενημερώνει πλήρως τους καταναλωτές για τους νέους τύπους τιμολογίων που θα ισχύουν από 1η.1.2024, ενώ έχει δημιουργήσει ειδική θέση στην ιστοσελίδα του, την οποία μπορούν όλοι οι καταναλωτές να επισκεφθούν και να λάβουν απαντήσεις σε μερικά βασικά ερωτήματα που προκύπτουν για τα νέα τιμολόγια ρεύματος στη χαμηλή τάση και αφορούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις (https://ypen.gov.gr/plirofories-gia-ta-timologia-ilektrikis-energeias-me-ischy-apo-01-01-2024/).

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή των πολιτικών τις οποίες ασκεί, ώστε να παρεμβαίνει, όπως πάντοτε πράττει, οποτεδήποτε απαιτηθεί, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των πολίτων.

Η Υφυπουργός

Αλεξάνδρα Σδούκου

0 Σχόλια