Υιοθετήσαμε τις θέσεις και τα ερωτήματα των επιτυγχόντων «ΑΣΕΠ 2Γ/2022» και ζητήσαμε να μάθουμε πώς θα αμβληθούν οι αδικίες εις βάρος τους - Τι μας απάντησαν;

 

Ερώτηση του Στυλιανού Φωτόπουλου, Βουλευτή Α'Ανατολικής Αττικής

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών
Τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τον κ. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 
Κύρια, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση επιτυχόντων του πρώτου οριζόντιου Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του«ΑΣΕΠ2Γ/2022», υπάρχει αδικία εις βάρος τους, όσον αφορά την κατάληψη μόνιμων θέσεων στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Τονίζουν οι ως άνω, ότι,παρότι οι επιτυχόντες έχουν δημοσιευτεί από τις 24 Μαΐου 2023, με έκπληξη (και παρά τις εξαγγελίες αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο) διαπίστωσαν πως δημοσιεύεται ένα πλήθος προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, οι οποίες αφορούν επιστήμονες (αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) εκτός του πλαισίου που ορίζει ο παραπάνω διαγωνισμός, που πραγματοποιούνται μέσω του προγενέστερου τρόπου προσλήψεων τύπου Κ΄ (κατάταξη μέσω μοριοδότησης). 

Θεωρούν οι ως άνω ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 28 του νόμου 4765/2021 - ΦΕΚ 6 Α' 2021) από τη στιγμή που προκηρύσσεται ο γραπτός διαγωνισμός οι προσλήψεις στις μόνιμες θέσεις οφείλουν να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα μέσω της κατάταξης του γραπτού διαγωνισμού. 

Μας μετέφεραν οι ως άνω την επιστολή των επιτυχόντων του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού «ΑΣΕΠ 2Γ/2022», ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ). 

Η επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Ζητάμε απαντήσεις από τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας στα εξής: 


1) Εφόσον έχει υλοποιηθεί ο πρώτος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός, γιατί προκηρύχθηκαν νέες μόνιμες θέσεις μετά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 2Γ/2022 για αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ εκτός του πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού; 

2) Γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή προετοιμάζει 4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων μονίμων θέσεων (για Εθνικές Βιβλιοθήκες κλπ., για Καταστήματα Κράτησης κλπ., για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ. και για την Τράπεζα Ελλάδος κλπ.) εκτός του πλαισίου του γραπτού διαγωνισμού; 

3) Γιατί να μην απορροφήσουν οι παραπάνω προκηρύξεις επιτυχόντες του διαγωνισμού, εφόσον είναι σχέδια και δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη (4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων, 376 συνολικών μόνιμων θέσεων, που αφορούν αποφοίτους ΑΕΙ - ΤΕΙ).

Ήδη χάθηκαν 65 μόνιμες θέσεις για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ από την 2Κ/2023 και άλλες 23 θέσεις από την 3Κ/2023, ενώ θα μπορούσαν να αντληθούν από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού. 

Πρόκειται στο σύνολο (μαζί με τα 4 νέα “σχέδια” προκηρύξεων) για πάνω από 450 θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ εκτός διαγωνισμού (ήτοι ποσοστό 3% των επιτυχόντων του διαγωνισμού) από την έναρξη του καλοκαιριού (δηλαδή σε 3 μήνες).

4) Γιατί να μην απορροφηθεί το μέγιστο ποσοστό επιτυχόντων, αφού έχει ήδη εξαγγελθεί ο προγραμματισμός 30.000 προσλήψεων, για το 2023 και το 2024; 

5) Γιατί να μην καλυφθούν αποκλειστικά από επιτυχόντες του γραπτού, οι οποίοι έχουν εμπράκτως αποδείξει την επάρκειά τους, οι όποιες θέσεις ΠΕ - ΤΕ για το έτος 2024 ή και το 2025 (εφόσον το επιτρέπει ο νόμος και εφόσον δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως τα προηγούμενα έτη οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού); 

6) Γιατί να μείνουν εκτός προτεραιότητας άνθρωποι που παρά τις όποιες δυσκολίες που αντικειμενικά αντιμετώπισαν επέλεξαν να διαγωνιστούν και να πετύχουν σε μια διαδικασία που η ίδια η Πολιτεία δικαίως θεωρεί αντικειμενικότερη από τη σειρά προτεραιότητας; 

7) Μπορούν οι υποψήφιοι να διαβάζουν εσαεί και να δίνουν γραπτές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια, χωρίς να διορίζονται, παρότι είναι επιτυχόντες; Είναι λογικό, αντί να αξιοποιούνται όλοι οι επιτυχόντες, να δίνεται προτεραιότητα σε θέσεις εκτός γραπτού διαγωνισμού; Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας και τον περιορισμό των 3 ετών για την απορρόφηση των επιτυχόντων».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις στα παραπάνω ερωτήματα των επιτυχόντων του πρώτου οριζόντιου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού «ΑΣΕΠ 2Γ/2022», όσον αφορά την κατάληψη μόνιμων θέσεων στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα;

Η απάντηση τους:


Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Στ. Φωτόπουλος, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ως προς τον τρόπο κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων (μονίμου προσωπικού) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν εγκριθεί προς πλήρωση με διαδικασίες διορισμού και, ειδικότερα, ως προς το εάν θα γίνει μόνο με απορρόφηση επιτυχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα από τον ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄6), ο οποίος αντικατέστησε τον ν.2190/1994 (Α΄28). 

 Για όλες τις κενές θέσεις μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πρόκειται να προκηρυχθούν για πλήρωση με διορισμό, έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων (προγραμματισμοί προσλήψεων 2021, 2022, 2023, 2024), της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133). 

 Προκειμένου οι εγκεκριμένες θέσεις να πληρωθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκδίδονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκηρύξεις, στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού και τα προκαθορισμένα και αντικειμενικά από τον νόμο κριτήρια. 

 Για την κατάρτιση των προκηρύξεων την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το Α.Σ.Ε.Π., Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, με την επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα να αποτελεί μία εκ των κύριων αρμοδιοτήτων του. 

 Σημειώνεται ότι ειδικά για την πλήρωση των τριών (3) θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είχαν καθοριστεί και κατανεμηθεί με την αριθ.51228/1286/29-1- 2021 (Β΄593) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως θέσεις που θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τις διατάξεις του ν.2643/1998 (Α΄220), θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4830/2021 (Α΄169).

0 Σχόλια