Ρωτήσαμε για την ασφάλιση των οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) - Ιδού τι μας απάντησαν από το ΥΠ.ΕΘ.Α.


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρο 13 του ν.1911/90 (Α΄166), οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), ασφαλίζονται στον Κλάδο Σύνταξης του ΕΦΚΑ (πρώην Ι.Κ.Α. - ΕΤ.ΑΜ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), και κατ’ εφαρμογή της παρ.7 αυτού, δικαιούνται για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως Ο.Β.Α. εφάπαξ αποζημίωσης, όταν απολύονται οριστικά από τις ΕΔ. 


Επιπλέον, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε στις ΕΔ για το υπόψη προσωπικό υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος, χωρίς την επιστροφή της εν λόγω καταβληθείσας αποζημίωσης. 

Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε προς τα Γενικά Επιτελεία για τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

0 Σχόλια