Η απάντηση του Υφυπουργού Εθ. Άμυνας κ. Κεφαλογιάννη, στην ερώτηση μας σχετικά με την εφεδρεία στην Ελλάδα


Στο ερώτημα μας είχαμε συμπεριλάβει μέτρα και προτάσεις που είχε αποστείλει η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) με Αρ. Πρωτ.: 72/20-11-2023.


Επιπροσθέτως, είχαμε ζητήσει να μας ενημερώσουν ποιες είναι οι θέσεις τους επί των αναδειχθέντων προτάσεων - μέτρων, όπως παρατίθενται από τη ΛΕΦΕΔ και πώς θα αξιοποιήσουν - εάν αξιοποιήσουν - συμφώνως και δεδομένης της εμπειρίας του Εφεδρικού Κινήματος, την οποία εκπροσωπεί σε μεγάλο βαθμό η ΛΕΦΕΔ ως συμμετέχουσα σε διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες.

Ιδού τι μας απάντησαν: 


Η ένταξη και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών διέπονται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας και τις σχετικές Διοικητικές Οδηγίες Επιστρατεύσεως, με τις οποίες καθορίζονται ειδικότερα θέματα διεξαγωγής της επιστράτευσης και μετεκπαίδευσης της εφεδρείας, όπως η επιστρατευτική ένταξη των εφέδρων σε Μονάδες του τόπου διαμονής τους, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της επιστράτευσης και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Συναφώς, η από τον καιρό της ειρήνης επιστρατευτική τοποθέτηση όλων των εφέδρων σε Μονάδες (σε παραμεθόριες και μη περιοχές) και η οργανική ένταξή τους στα τμήματα και οπλικά συστήματα στα οποία πρόκειται να υπηρετήσουν, συμβάλλουν στην  ανάπτυξη  οργανικών  και  ηθικών  δεσμών  με  τους  προϊσταμένους  και  τους υφισταμένους τους. 

Περαιτέρω, η  μετεκπαίδευση  της  εφεδρείας  αποσκοπεί  στη  συντήρηση  και επικαιροποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι έφεδροι κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί εκπαίδευσης των ΕΔ, περιλαμβάνει δε και τις ενημερωτικές επισκέψεις μίας ημέρας. 

Στο  πλαίσιο  αυτό  εντάσσεται  η  ευρεία  συμμετοχή  εφέδρων  με  τις  Μονάδες τους, σε Εθνικές Ασκήσεις Σχηματισμών, ασκήσεις μικρών κλιμακίων, δοκιμές σχεδίων καθώς και η εκπαίδευση σε νέα οπλικά συστήματα και σε νέες ειδικότητες. 

Παράλληλα έχουν υιοθετηθεί εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης, όπως η Διαδικτυακή Μάθηση, με γνώμονα την  αύξηση  του  αριθμού  των  εκπαιδευομένων,  χωρίς  μετακίνηση  από  τον τόπο διαμονής τους. 

Η  πρόσκληση  και  εκπαίδευση  των  εφέδρων  σε  εθελοντική  βάση  έχει υιοθετηθεί  τα  τελευταία  χρόνια  από  όλους  τους  Κλάδους  των  ΕΔ  και  στοχεύει  στην επικαιροποίηση,  βελτίωση  και συμπλήρωση των στρατιωτικών  τους γνώσεων, αλλά και στην καλύτερη ενσωμάτωση και ισχυροποίηση των οργανικών δεσμών τους με τη Μονάδα στην οποία θα ενταχθούν κατά την επιστράτευση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν με οποιοδήποτε μέσο την επιθυμία τους και έχει καθοριστεί η διαδικασία καταχώρισης τους στις  επιστρατευτικές μηχανογραφικές  εφαρμογές και  αξιοποίησής τους από τους επιστρατευτικούς φορείς. 

Η εθελοντική συμμετοχή, αφορά κυρίως στους τοπικά  διαμένοντες  εφέδρους  με  κρίσιμες  ειδικότητες  και  καθήκοντα,  ενώ πραγματοποιείται κατόπιν προφορικής ή ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Στο ίδιο  πνεύμα έχει θεσμοθετηθεί  η στελέχωση της Εθνοφυλακής και  από εθελοντές  ηλικίας  άνω  των  είκοσι  (20)  ετών,  από  την  ενταγμένη  σε  σχέδιο επιστράτευσης  εφεδρεία  του  Στρατού  Ξηράς,  κατόπιν  αίτησης  του  ενδιαφερομένου στην  αρμόδια  επιστρατεύουσα  αρχή,  όπως  και  η  συμμετοχή  του  Εθνοφύλακα  σε ασκήσεις και κάθε άλλη δραστηριότητα εκπαιδευτικής φύσης επί εθελοντικής βάσης, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, κατόπιν έγκρισης του Γενικού Επιτελείου Στρατού και  ύστερα  από  πρόταση  της  Μείζονος  Διοίκησης  όπου  ανήκουν  οι  Μονάδες Εθνοφυλακής. 

Πάγια μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής  Άμυνας συνιστά η  αναβάθμιση της εφεδρείας των ΕΔ δια της βέλτιστης οργάνωσής της και δια της παροχής συστηματικής, σύγχρονης  και  ρεαλιστικής  εκπαίδευσης,  σύμφωνα  με  το  σχεδιασμό  των  Γενικών Επιτελείων.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

0 Σχόλια