Ρωτήσαμε για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού κατά την Εργασία στο Κέντρο Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Στρατού ΚΕΠΙΧ/ΓΕΣ (Εθνικής Άμυνας) - Ιδού τι μας απάντησαν!Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 


Η επιχειρησιακή δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ), όπως και στα αντίστοιχα των έτερων Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), παρουσιάζει εγγενείς ιδιαιτερότητες και εξαιρείται των διατάξεων του ν.3850/2010 (Α΄84), καθόσον είναι συνεχής και δεν δύναται να διαταραχθεί, διότι πρέπει να εξασφαλίζεται η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Στο ίδιο πλαίσιο, παρατηρείται η επιχειρησιακή δραστηριότητα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εν προκειμένω του Στρατού Ξηράς, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και εκτός Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα συγχρονίζεται διαλειτουργικά με το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, όσον αφορά στη διάθεση μέσων και προσωπικού για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Συναφώς, υπογραμμίζεται η ζωτικής σημασίας λειτουργία του ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, το οποίο τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημερώνει την ιεραρχία σε περιπτώσεις διαβαθμισμένων κινδύνων, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την εθνική άμυνα και ακεραιότητα της χώρας. 

Όσον αφορά στις προδιαγραφές Υγείας και Ασφάλειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν συγκέντρωσης των εισηγήσεων των ΓΕ, προέβησαν στην σύνταξη του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2022), στο οποίο εντάχθηκαν και εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία και νόμιμα μέτρα πρόληψης και προστασίας του προσωπικού των ΕΔ. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που εκτελεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι μόνιμα ενταγμένο στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ, αλλά εναλλάσσεται καθημερινά σε μηνιαίο προγραμματισμό, με την πρόβλεψη για προσωπικό αντικατάστασης σε περίπτωση κωλύματος, και απολαμβάνει όλων των προνομίων του Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία [χρόνοι ανάπαυσης, απαλλαγή την επομένη ημέρα από την εργασία, λήψη γεύματος και δείπνου χωρίς καταβολή χρηματικού αντιτίμου, εργασία με χρήση οθονών Η/Υ TFT (led) αντί των πεπαλαιωμένων CRT και χωρίς εκπομπή ακτινοβολίας, χρόνος διαλείμματος μετά από την έγκριση του συντονιστή]. Επιπρόσθετα, το προσωπικό που εκτελεί υπηρεσία στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση υγειονομικού προσωπικού (ιατροί - νοσηλευτές), οι οποίοι επιτελούν προς τούτο συγκεκριμένη υπηρεσία προς άμεση πρόληψη - αντιμετώπιση κάθε υγειονομικού περιστατικού που πιθανόν να προκύψει. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

0 Σχόλια