Ζητήσαμε να δοθεί παράταση στο όριο ηλικίας απόσυρσης για τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης - ΤΑΞΙ λόγω της δύσπραγης οικονομικής κατάστασης


ΘΕΜΑ: «Η μικρή παράταση στο όριο ηλικίας απόσυρσης για τα Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης - ΤΑΞΙ δημιουργεί περίσσεια αναστάτωση σε εκατοντάδες επαγγελματίες» 


Κύριε Υπουργέ, 

Όπως ήδη γνωρίζετε, έχει ήδη δοθεί μια τετράμηνη παράταση του ορίου ηλικίας απόσυρσης (εικοσαετία) για τα επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης οχήματα – ΤΑΞΙ, έως την 30 Απριλίου 2024. Κατά την διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων είχε δοθεί, επίσης, παράταση, η οποία ήταν διαρκείας δυο ετών. 

Σύμφωνα με ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ και αυτοκινητιστές, σχεδόν το πενήντα τοις εκατό (50%) του στόλου των ως άνω οχημάτων αναμένεται να αποσυρθεί, καθώς, τα εν λόγω οχήματα είχαν αγοραστεί και τεθεί σε χρήση κατά την περίοδο 2003-2004, επί Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο ποσοστό των ανωτέρω ιδιοκτητών θα αναγκαστούν να αλλάξουν άμεσα οχήματα, δαπανώντας υψηλά ποσά, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. 

Επιπροσθέτως, οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ στην επαρχία, που τυχόν χρησιμοποιούν οχήματα της άνω κατηγορίας από εικοσαετίας, σημειώνουν ότι, τα περισσότερα εξ’ αυτών είναι συντηρημένα και ελαχίστως χρησιμοποιημένα, εξαιτίας της πτώσης στην χρήση των ΤΑΞΙ, κατά την περίοδο έξαρσης του Covid και της οικονομικής δυσπραγίας της κοινωνίας την δεκαετία των μνημονίων. 

Δηλαδή, το ηλικιακό κριτήριο δεν θα έπρεπε να είναι το μοναδικό κριτήριο απόσυρσης για τα εν λόγω οχήματα, η καταπόνηση των οποίων είναι σαφώς μικρότερη. Επειδή, η τετράμηνη παράταση, έως το τέλος του επόμενου Απριλίου δεν προσφέρει απολύτως τίποτα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων ΤΑΞΙ, καθώς, το χρονικό διάστημα είναι ελάχιστο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 


1) Διατίθεσθε να δώσετε μεγαλύτερη παράταση για το όριο ηλικίας απόσυρσης των Επιβατηγών οχημάτων Δημοσίας Χρήσης - ΤΑΞΙ, όπως έχει γίνει και κατά το παρελθόν; 

2) Διατίθεσθε, μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας, να επανεξετάσετε τα κριτήρια απόσυρσης των άνω οχημάτων; Ο ερωτών Βουλευτής ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια