Ρωτήσαμε για την Υποστελέχωση του Νοσοκομείου Καλύμνου και τι προτίθενται να κάνουν για να λύσουν το θέμα

Κύριοι Υπουργοί, 


Σύμφωνα με μαρτυρίες - καταγγελίες πολιτών της Καλύμνου και σχετικών δημοσιευμάτων, τα νοσοκομεία του Νομού Δωδεκανήσου, αντιμετωπίζουν τρομερές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. 

Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Καλύμνου δεν υπάρχει Καρδιολόγος, με αποτέλεσμα οι καρδιολογικοί ασθενείς να προστρέχουν σε ιδιώτες, καθώς οι 9 προκηρύξεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα απέβησαν άγονες. 

Επίσης, υπάρχει μόνο ένας επικουρικός ακτινολόγος, έναντι των δύο θέσεων μόνιμων ακτινολόγων που προβλέπονται, αλλά που δυστυχώς οι θέσεις αυτές δεν έχουν προκηρυχθεί. 

Ακόμη, δεν υπάρχει ωτορινολαρυγγολόγος, καθώς ο τελευταίος μετατέθηκε σε άλλο Νοσοκομείο, ενώ οι δύο Παθολόγοι που υπηρετούν ακόμη στο Νοσοκομείο έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι σε καθεστώς παράτασης θητείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεσα η δυνατότητα αντικατάστασής τους, αφού για τη θέση του Παθολόγου έγινε μόνο μια προκήρυξη θέσης, που και αυτή απέβη άγονη. 

Τέλος, αν και το Νοσοκομείο πρόσφατα απέκτησε Αξονικό Τομογράφο, εντούτοις η λειτουργία του δεν καθίσταται σε πολλές περιπτώσεις εφικτή, καθώς απαιτείται η παρουσία και δεύτερου ιατρού Ακτινολόγου, τον οποίο όμως, όπως προαναφέραμε, το Νοσοκομείο δε διαθέτει, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά να παραπέμπονται σε ιδιώτες. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 


1. Προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει άμεσα νέο διαγωνισμό για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών στις οποίες πρόκειται να προβεί; 

2. Προτίθεστε να δώσετε ελκυστικά κίνητρα (επίδομα μισθού και στέγης, αναπροσαρμογή του επιδόματος άγονης και προβληματικής περιοχής, μείωση της φορολογίας εφημεριών), προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, έτσι ώστε να μην αποβούν εκ νέου άγονες οι σχετικές προκηρύξεις; 

Ο ερωτών Βουλευτής
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια