Ρωτήσαμε για την αδικαιολόγητη παρακράτηση στις αποδοχές εργαζόμενων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, προ έναρξης καταβολής της σύνταξης


Δεχθήκαμε πρόσφατα διαμαρτυρία συνταξιούχου, που συνεχίζει να απασχολείται εργασιακά, κατόπιν κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησής του, κατά την οποία, του έκανε αλγεινή εντύπωση μια παρακράτηση ποσού 10% επί της μισθοδοσίας που ο εν λόγω λαμβάνει υπέρ του ΕΦΚΑ. 


Ο σχολιασμός αιτιολόγησης αυτής της παρακράτησης, όπως ρητά δηλώνεται στη σχετική εγκύκλιο «ΑΔΑ:ΕΙΣΤ46ΜΑΠΣ-6ΗΣ», αφορά σε εργαζόμενους που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς να προεξοφλείται αν η σχετική σύνταξη έχει ξεκινήσει να καταβάλλεται. 

Το ως άνω προβλεπόμενο μας εξέπληξε σε μεγάλο βαθμό, αφού, οι κανόνες της ορθής νομοθέτησης και της χρηστής διοίκησης δεν συνάδουν με την αφαίρεση ποσού από ένα έσοδο ανύπαρκτο για τον δικαιούχο. Κατά τα προηγούμενα, κάθε εργαζόμενος που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αν έχει αρχίσει να καταβάλλεται ή όχι η σύνταξή του και πότε θα αρχίσει αυτή να καταβάλλεται, από 1/1/2024, θα έχει περικοπή στο μισθό του σε ποσοστό 10%.

Τα ανωτέρω συμβαίνουν σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής συμπίεσης του κάθε αιτούντα συνταξιοδότησης, λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας που δυσχεραίνουν τη διαβίωση κάθε εν δυνάμει συνταξιούχου. 

Μην έχοντας ακόμα λάβει τις πλήρεις συντάξιμες αποδοχές, η εν λόγω αποστέρηση εφαρμοζόμενη στον τρέχοντα μισθό ενός εν δυνάμει συνταξιούχου που συνεχίζει να εργάζεται, ελαττώνει άνευ λόγου το επίπεδο της ποιότητας ζωής του. 

Ως εκ τούτου, προκαλούνται εύλογες απορίες για τους λόγους που επιλέγεται μια τέτοια μεθόδευση, αφού, θα μπορούσαν αυτές οι παρακρατήσεις να αποσπώνται από τα εισπραττόμενα, μόλις αποδοθεί και εισπραχθεί η αιτηθείσα σύνταξη, αναδρομικά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και να προβείτε στις αναγκαίες παρεμβάσεις στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, ώστε οι ανωτέρω παρακρατήσεις από τις αποδοχές εν δυνάμει συνταξιούχου, ο οποίος εργάζεται κατόπιν της αίτησης συνταξιοδότησης, να αποσπώνται από τα εισπραττόμενα, μόλις αποδοθεί και εισπραχθεί η σύνταξη, αναδρομικά;

Ο ερωτών βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια