Ρωτήσαμε για τις ενέργειες προς επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του 4ου Δημοτικού «Αριστοτέλης» και του 1ου Γυμνάσιου Μονάχου

Παρά την πάροδο μηνών, τις προφορικές υποσχέσεις των υπευθύνων, τις επιστολές αγωνίας μέσω των Συλλόγων τους και την ανοιχτή επιστολή της ΕΛΜΕ Βαυαρίας, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια λύση στο ως άνω πρόβλημα. 


Σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς, ο Γενικός Πρόξενος του Μονάχου - δεν έχει λάβει γραπτή εντολή από τον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να υπογράψει την εν λόγω σύμβαση, και παρότι είναι υπεύθυνος για τη σύναψη νέου συμβολαίου - αρνείται οιαδήποτε συνάντηση μαζί τους, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και στην ανάθεση σε μεσιτικά γραφεία για εξεύρεση 3 προσφορών. 

Το δε ΥΠΑΙΘ αποφαίνεται αρνητικά για το εν λόγω υπάρχον κτίριο, αποκλειστικά κατόπιν της αρνητικής εισήγησης του Γενικού Προξένου του Μονάχου - σύμφωνα με την οποία δηλώνει ρητά και εμφατικά ότι δεν συναινεί και ούτε εισηγείται την παράταση της μίσθωσης. Εάν δε πραγματικά διαφωνεί με την ΚΥΑ 189/2003 ως προς τις αρμοδιότητες και ευθύνες του, τον καλούν να ζητήσει άμεσα να εφαρμοστεί η παράγραφος 7(α), σύμφωνα με την οποία για την εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαίδευσης με τις οικείες διπλωματικές ή προξενικές αρχές και τον Διευθυντή του σχολείου. 

Για τους λόγους αυτούς, δεν δέχονται ως «λύση» τη συρρίκνωση των σχολείων με συγχώνευση/συστέγαση, ζητούν την παραμονή των 2 σχολείων στην περιοχή Freimann, τα οποία εξυπηρετούν την Ομογένεια στη βόρεια περιοχή του Μονάχου, καθώς και: 

1) Πλήρη ενημέρωση για την πορεία των ενδεχομένως τεχνηέντως καθυστερούμενων διαπραγματεύσεων/υπογραφής συμβολαίου και τους λόγους πιθανής κωλυσιεργίας των υπευθύνων 
2) Να δοθεί άμεσα γραπτή εντολή στον Γενικό Πρόξενο Μονάχου να υπογράψει τη μίσθωση για το υπάρχον κτίριο 
3) Συμμετοχή ανεξάρτητου παρατηρητή στις διαπραγματεύσεις 
4) Προσωπική αυτοψία του εν λόγω κτιρίου, το οποίο πληροί απόλυτα τις προϋποθέσεις ως σχολικό κτίριο, από τον κ. Υπουργό ή την κ. Υφυπουργό στο Μόναχο 5) Να δοθεί λύση πριν τις Ευρωεκλογές. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να ικανοποιηθούν τα ως άνω αιτήματα των Γονέων και Συλλογικοτήτων του Μονάχου, να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων, να δοθεί άμεσα η σχετική γραπτή εντολή στον Γενικό Πρόξενο Μονάχου, να υπάρξει συμμετοχή ανεξάρτητου παρατηρητή στις διαπραγματεύσεις, να υπάρξει προσωπική αυτοψία στο Μόναχο και να επιλυθεί, εν τέλει, το ως άνω στεγαστικό πρόβλημα; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια