Ρωτήσαμε για το αδιέξοδο του κλάδου εκμετάλλευσης σκαφών τουρισμού από την υπέρμετρη αύξηση του κόστους ελλιμενισμού σε Μαρίνα της Αττικής - Ιδού τι μας απάντησαν!

 

Κύριε Υπουργέ, 


Όπως μας ενημέρωσαν με σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι του ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών άνευ πληρώματος και της Ένωσης Ιδιοκτητών των Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, οι πρόσφατες αυξήσεις στα Τέλη Ελλιμενισμού εντός της Μαρίνας Αλίμου της Αττικής διώχνουν τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη από τα όριά της και οδηγούν σε κλείσιμο τις επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων. 

Οι ως άνω κλαδικοί εκπρόσωποι μας ανέφεραν πως μετά το προ τριετίας πρώτο σοκ της εξωφρενικής αύξησης των τελών ελλιμενισμού και την αύξηση, που ακολούθησε την επομένη χρονιά, ο εκμεταλλευόμενος τη Μαρίνα Αλίμου ιδιώτης ανακοίνωσε πρόσφατα νέα αύξηση, της τάξεως του 50%, με αποτέλεσμα σήμερα τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη της Μαρίνας να εξωθούνται, με βίαιο και αναγκαστικό τρόπο, όχι μόνο να στρέψουν την πλώρη τους στην έξοδο από αυτή, αλλά και να εξετάσουν σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο πλήρους παύσης εργασιών των επιχειρήσεών τους. 

Τονίζουν οι ανωτέρω ότι αυξήσεις που φθάνουν στο εξωπραγματικό ποσοστό του 300%, σε τρία χρόνια, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 αυτή την περίοδο. 

Σημειώνεται από τους παραπάνω κλαδικούς εκπρόσωπους μάλιστα ότι η βελτίωση των παροχών στην ανωτέρω Μαρίνα δεν ήταν εμφανής, οπότε η συνολική αύξηση του 300%, κρίνεται εντελώς αδικαιολόγητη. 

Η δε τελευταία αύξηση, κατά δήλωσή τους, επιβάρυνε κατά 25% το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους. Ήδη, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων των ανωτέρω κλάδων, πλέον του 30%, ενώ οι τιμές ενοικίασης σκαφών, λόγω του εσωτερικού ανταγωνισμού (μεγάλος αριθμός διατιθέμενων σκαφών) αλλά και του αντίστοιχου από το εξωτερικό (Τουρκία 0% ΦΠΑ, Κροατία 10% ΦΠΑ - δυνατότητα μετάβασης με το αυτοκίνητο από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη), αυξήθηκαν οριακά στο ύψος του ποσοστού 10%. 

Οι ως άνω κλαδικοί εκπρόσωποι του τουρισμού, ευρισκόμενοι σε αδιέξοδο, αναρωτώνται που θα ελλιμενισθούν, πλέον, τα σκάφη τους, αφού, οι παραπάνω περιγραφόμενες συνθήκες καθιστούν τον ελλιμενισμό στη Μαρίνα του Αλίμου αδύνατο. 

Υπενθυμίζουν δε ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ, ενώ, αν υπολογιστούν και τα έμμεσα έσοδα, το ποσό ανέρχεται στα 1,940 δις ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης από το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας. 

Η παραπάνω αναλογία αποτελεί το 1,1% του ΑΕΠ, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρει απασχόληση σε 25.150 θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, γεννώνται εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησής σας να στηρίξει τις επιχειρήσεις των ανωτέρω τουριστικών κλάδων. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 


1. Υπάρχει πρόθεση από μέρους σας για τη δημιουργία Μαρίνας στα νότια παραθαλάσσια προάστια της Αθήνας με δυνατότητα μόνιμου ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών που φέρουν ελληνική σημαία ή θεωρείτε ότι αρκεί για την τουριστική ανάπτυξη και το δημόσιο συμφέρον ο πρόσκαιρος ελλιμενισμός των διερχομένων ή/και πλεόντων, νομίμως ή παρανόμως, αλλοδαπών σκαφών, που αποφέρουν σχεδόν μηδενικό όφελος για τη χώρα μας; 

2. Από τη στιγμή που η αύξηση του κόστους ελλιμενισμού μιας κεντρικής Μαρίνας, όπως του Αλίμου, είναι υπέρογκα υψηλή, χωρίς να συμβαδίζει με βελτίωση των παρεχόμενων διευκολύνσεων στους πλοιοκτήτες, γεγονός το οποίο παραπέμπει σε έξαρση κερδοσκοπίας κάποιων νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται Μαρίνες στην Ελληνική Επικράτεια, που αγγίζει τα όρια της αισχροκέρδειας, θα λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ορθολογικοποίησης των χρεώσεων ελλιμενισμού, με θέση ανώτατου πλαφόν και υπαγωγή τους σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να μην πλήττονται οι κλάδοι της εκμετάλλευσης σκαφών τουρισμού, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα ακαθάριστα έσοδα του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας; 

Ο ερωτών βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ιδού τι μας απάντησαν:

 Απάντηση στην με Α.Π. 3340/21.02.2024 Ερώτηση

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης, κ. Στυλιανός Φωτόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου έχει παραχωρηθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ Μ.ΑΕ” (ΑΝΜΑ Μ.ΑΕ) από 01.01.2021. Σύμφωνα δε με το ν. 4254/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης ή γνωστοποίησης στο Υπουργείο Τουρισμού των τιμολογίων για τις παρεχόμενες στους τουριστικούς λιμένες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω ερώτηση δεν εμπίπτουν στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της Δράσης "Τουριστική Ανάπτυξη”, η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0”, το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί έργο για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, συνολικού προϋπολογισμού 159.233.874 εκ. €, το οποίο αφορά στην χρηματοδότηση της αναβάθμισης των υποδομών των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων με έμφαση στην ενεργειακή/πράσινη αναβάθμιση και τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, την χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση χωροθετημένων λιμένων που τελούν υπό τη διαχείριση φορέων που δεν έχουν την τεχνική κατάρτιση και τη χρηματοοικονομική ικανότητα να προχωρήσουν στα αναγκαία εκ του νόμου επόμενα βήματα για την κατασκευή και λειτουργία αυτών, καθώς και την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και διαχείριση των θαλάσσιων τουριστικών υποδομών της χώρας.

Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνολικού ύψους 139.090.800,00 €, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν έως τη λήξη της σχετικής
προθεσμίας (31.1.2024) 41 συνολικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ένταξη όσων εγκριθούν στο Πρόγραμμα.


0 Σχόλια