Ρωτήσαμε για το αίτημα κατοίκων για το ενδεχόμενο της διχοτόμησης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - Η απάντηση τους είναι αρνητική...


Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4213/09-04-2024 Ερώτηση 

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η απάντηση είναι αρνητική.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ Εσωτερική 
Διανομή: - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης - Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα

0 Σχόλια