Θέσαμε αίτημα στον Υπουργό Εσωτερικών για εξορθολογισμό και ομαλοποίηση στις συνθήκες τιμολόγησης των λογαριασμών κατανάλωσης νερού στην περιοχή του Ωρωπού

 
ΑΝΑΦΟΡΑ Του: Φωτόπουλου Στυλιανού, Βουλευτή Ανατολικής Αττικής 


ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για εξορθολογισμό και ομαλοποίηση στις συνθήκες τιμολόγησης των λογαριασμών κατανάλωσης νερού στην περιοχή του Ωρωπού» 

Kύριε Υπουργέ, 

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί της επισυναπτόμενης στην παρούσα από 18/6/2024 επιστολής, που μας προώθησε ο επ’ αυτής αναγραφόμενος αποστολέας, αναφορικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάτοικοι του Ωρωπού λόγω υπέρογκων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης στην περιοχή. 

Ο ανωτέρω μας παρακάλεσε να παρέμβουμε προς αποκατάσταση ομαλών συνθηκών στην τιμολόγηση της υδροληψίας, ενώ, παραθέτει στοιχεία, που αν επαληθεύονται, αναδεικνύεται ότι όντως καθίστανται προβληματικές και αμφίβολης ορθότητας οι τρέχουσες συνθήκες τιμολόγησης στην κατανάλωση νερού στα όρια της ανωτέρω περιοχής. 

Περαιτέρω, προκύπτει το εύλογο ερώτημα, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), παρά το ότι με το ν.5037/2023 [ΦΕΚ Α’ 78/ 28.3.2023] ανέλαβε, μεταξύ άλλων καθηκόντων, την ευθύνη για την διαδικασία αξιολόγησης και τον εποπτικό έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης και ορίστηκαν με σαφή τρόπο οι αρμοδιότητές της ως προς την οργάνωση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης, το κόστος και την τιμολόγησή τους, εν τούτοις, αφενός, δεν έχει ακόμη στελεχωθεί και δεν έχει στοιχειωδώς λειτουργήσει, και αφετέρου, τις καταγγελίες των πολιτών τις παραπέμπει παρατύπως στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και αφού λάβετε υπόψη, τόσο το ανωτέρω ερώτημα, όσο και την συνημμένη επιστολή-email, σας παρακαλώ, να τα εξετάσετε και να αποφανθείτε σχετικά. 

O Αναφέρων Βουλευτής 
Φωτόπουλος Στυλιανός
 ________________________________________________________________________________ 

Επισυνάπτεται: Αντίγραφο της ως άνω επιστολής - email 
Σελίδα 2 από 2 

Στάλθηκε: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024 10:42 μμ 

Θέμα: Δεκάδες διαμαρτυρίες από κατοίκους για υπέρογκους λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού. Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» για τις καταναλώσεις από 01.01.2024. (Μέρος 1ο) 

Δεκάδες είναι οι διαμαρτυρίες που φτάνουν στα Συλλογικά όργανα των κατοίκων του Ωρωπού και την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού, για υπέρογκους λογαριασμούς που στέλνονται από τον Δήμο Ωρωπού και αφορούν τις καταναλώσεις που έγιναν έως το 2ο εξάμηνο του 2023… 

Τα παράπονα και οι αντιδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από αρκετούς πολίτες, οι οποίοι είδαν τους λογαριασμούς «φωτιά», και απόρησαν για τις καταναλώσεις, ενώ πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι αδυνατούν να τους πληρώσουν! 

Και όλα αυτά πριν ακόμη τιμολογηθούν οι καταναλώσεις νερού που έγιναν από 01.01.2024, αφού δύο μήνες μετά την επανεκλογή της η Δημοτική Αρχή, αύξησε του συντελεστές και τις κλίμακες των τελών ύδρευσης, από +40% έως +100% , με το συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης σε κάθε μελλοντικό λογαριασμό να κυμαίνεται από 33% έως 70%...!!! 

Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που έρχονται σήμερα υπέρογκοι λογαριασμοί πριν ακόμη εφαρμοστούν οι παραπάνω αυξήσεις «φωτιά»; 

Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού, δεν μετρά τις καταναλώσεις ανά εξάμηνο, και δεν τιμολογεί τις πραγματικές καταναλώσεις στο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, αλλά μετακυλίει με αποκλειστική υπαιτιότητά της και αυθαίρετα σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης, παλαιότερες καταναλώσεις σε ένα τρέχοντα λογαριασμό, επιβάλλοντας μάλιστα παράνομα τιμολόγηση με αυξημένους κλιμακωτούς συντελεστές. 

Με αυτόν τον τρόπο η Υπηρεσία Ύδρευσης τιμολογεί με «καπέλο» τον καταναλωτή , αφού με υπαιτιότητα της δεν τιμολόγησε ανά εξάμηνο τις πραγματικές καταναλώσεις, ώστε να μην συγκεντρώνονται αυτές παράνομα σε τρέχοντες λογαριασμούς συμψηφίζοντας έτσι διαφορές από παλιότερες μη ακριβείς «καταμετρήσεις». Εξετάζοντας καταγγελία που έγινε από ζευγάρι συνταξιούχων, ... 

http://omospondiaoropou.blogspot.com/2024/06/01012024-1.html https://www.facebook.com/omospondiaoropou .

0 Σχόλια