Η υπογραφή και η σφραγίδα του τελευταίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου


Κωνσταντίνος ο εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Παλαιολόγος"  


(Βρίσκεται στην Βιβλιοθήκη της Βιέννης)

Υπέρ αναπαύσεως πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών, ευσεβεστάτων Ισαποστόλων Αυτοκρατόρων και Βασιλέων, Βασιλισσών, Αρχιερέων, Ιερέων, Διακόνων, Μοναχών, Μοναζουσών, πάντων των υπερασπιστών της Αγίας Πόλεως της Κωσταντινουπόλεως και πάντων των κεκοιμημένων ορθοδόξων πολιτών της του Χριστού Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Ευσεβούς Γένους ημών.

0 Σχόλια