Στέλιος Φωτόπουλος: "Η Κυβέρνηση σχεδιάζει με βάση τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των τοπικών κοινωνιών"

 

"Η Κυβέρνηση σχεδιάζει με βάση τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των τοπικών κοινωνιών και αυτό φαίνεται καθαρά και στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, "Φίλιππος Β"


Ομιλία του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Στέλιου Φωτόπουλου, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Κύρωση της από 23 Νοεμβρίου 2023 Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” και της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.”, και αφετέρου της εταιρείας “ΣΑΡΙΣΑ Υπο-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Ανώνυμη Εταιρεία”, της εταιρείας “Blacksummit Financial Group Inc”, της εταιρείας “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών” και της εταιρείας “Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστημικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία”».

Πρωτολογία:


Δευτερολογία:


0 Σχόλια