Επιδότηση 9.000 ηλεκτρικό ΙΧ - 2.000 για κάθε νέο παιδί - Κατά τα άλλα η Νέα Δημοκρατία νοιάζεται για το δημογραφικό

 

Δημογραφικό: Η φορολογία για εργαζόμενους με παιδιά

Πώς το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα σε οικογένειες με παιδιά

Μπορεί τα κυβερνητικά στελέχη με πρώτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επικαλούνται το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού για τη χώρα μας, όμως, προκύπτει μέγα ζήτημα σε σχέση με τη διάρθρωση του φορολογικού συστήματος.

Ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης περιέγραψε το πρόβλημα του δημογραφικού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2024 – Εθνική Προτεραιότητα», προσθέτοντας πως «Έχουμε εφαρμόσει 60 πολιτικές για τη στήριξη των οικογενειών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας».

Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι ασφαλιστικές εισφορές και φόροι εκτοξεύουν τις επιβαρύνσεις των εργαζομένων με παιδιά στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τη χώρα μας ψηλά στη λίστα με τις χώρες του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη φορολόγηση στις οικογένειες με παιδιά

Τελευταίες θέσεις


Η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών-μελών με κριτήριο τη φορολογική μεταχείριση των γονέων. Είναι ενδεικτικό πως ο συντελεστής κρατήσεων για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές περιορίζεται από το 37,1% που ισχύει για τον άγαμο, μόλις στο 33,7% για τον παντρεμένο με δύο παιδιά, δηλαδή μόλις κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες. Αξίζει δε να σμειωθεί πως ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στις 9 ποσοστιαίες μονάδες και ο μέσος όρος για τις χώρες της Ε υρωπαϊκής Ένωσης στις 11,4 μονάδες.

Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει κάθε χρόνο τον τελικό συντελεστή κρατήσεων που επιβάλλεται στους εργαζομένους για όλες τις χώρες-μέλη του οργανισμού. 

Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει υπόψη ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, παρακράτηση φόρου εισοδήματος και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, αλλά διαφέρει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Προκειμένου να είναι τα μεγέθη απολύτως συγκρίσιμα, για κάθε χώρα λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα.

Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει τον συντελεστή κρατήσεων και για τον άγαμο και για τον γονέα των δύο τέκνων δείχνοντας ότι στην Ελλάδα, η διαφορά του άγαμου με τον γονέα των δύο παιδιών περιορίζεται στις 3,35 ποσοστιαίες μονάδες, όταν στην Ισπανία φτάνει στις 5 μονάδες, στη Γαλλία στις 7,8 μονάδες, στην Πορτογαλία στις 10,3 μονάδες, στην Ιρλανδία στις 14 μονάδες και στη Γερμανία στις 15 μονάδες.

Ο ρόλος του πληθωρισμού


Ο πληθωρισμός και η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ήρθαν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η πραγματική φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών αυξήθηκε το 2023. Για τον άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό η αύξηση ήταν 0,44 ποσοστιαίες μονάδες (και έφτασε έτσι στο 38,5%), ενώ για το ζευγάρι με δύο παιδιά ήταν 0,59 ποσοστιαίες μονάδες (και έφτασε έτσι στο 37,5%). Κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση ήταν μικρότερη.

Παράλληλα, η απόσταση μεγαλώνει εάν πρόκειται για έναν εργαζόμενο που έχει και δύο παιδιά (οι κρατήσεις είναι στο 37,1% έναντι 25,7% στον ΟΟΣΑ, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την έκτη υψηλότερη θέση). Εάν πάλι η σύγκριση γίνει για υψηλότερες αποδοχές (39.305 ευρώ ή στο 167% του μέσου όρου της χώρας) τότε ο συντελεστής εκτινάσσεται στο 44%

0 Σχόλια