Ρωτήσαμε, θα γίνει η μετεγκατάσταση του 212 ΚΙΧΝΕ στο Γ. Ν. Ξάνθης;


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

ΘΕΜΑ: «Μετεγκατάσταση 212 ΚΙΧΝΕ στο Γ. Ν. Ξάνθης;» 

Κύριε Υπουργέ, 

Συμφώνως εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.) με Αρ. Πρωτ.: 246/19-6-2024, «…φέρεται να υπάρχει αλληλογραφία προς την IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ, με την οποία ζητείται η μελέτη μετεγκατάστασης του 212 ΚΙΧΝΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. 

Μάλιστα, αναφέρεται ότι η εν λόγω αλληλογραφία υλοποιείται για τυπικούς λόγους, καθόσον οι αποφάσεις για τη μετεγκατάστασή του είναι ειλημμένες». Επιπρόσθετα, επί του θέματος αναδεικνύεται ο προβληματισμός της ΕΣΠΕΕΞ που άπτεται της πιθανότητας της «…τυχόν μετεγκατάστασης του 212 ΚΙΧΝΕ εξαιτίας χωροταξικών αδυναμιών και δυσχερειών δεν δικαιολογείται, καθόσον το Νοσοκομείο ανακαινίσθηκε πρόσφατα (υπενθυμίζεται ότι τμήματά του δε λειτουργούσαν επί μακρόν λόγω της εν λόγω ανακαίνισης)». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε τους λόγους, οι οποίοι, όπως φέρεται, θα οδηγήσουν τη μετεγκατάσταση του 212 ΚΙΧΝΕ στο Γ. Ν. Ξάνθης, μολονότι πρόσφατα είχε ανακαινισθεί; 

2. Ποια ποσά δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση του 212 ΚΙΧΝΕ, σε ποια έργα ανακαίνισης κατανεμήθηκαν, ποια θα είναι η τύχη των κτηριακών εγκαταστάσεων του 212 ΚΙΧΝΕ κι εν τέλει γιατί ανακαινίσθηκε, αν, όπως φέρεται, θα μετεγκατασταθεί στο Γ. Ν. Ξάνθης και «…οι αποφάσεις για τη μετεγκατάστασή του είναι ειλημμένες»; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια