Ρωτήσαμε για τον επανυπολογισμό συντάξεων ΝΑΤ προς αποκατάσταση των όποιων αδικιών


ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΘΕΜΑ: «Επανυπολογισμός συντάξεων ΝΑΤ προς αποκατάσταση των όποιων αδικιών» 

Κυρία Υπουργέ, 

Σε έγγραφο της Παγχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ (ΠΕΣΝΑΤ), αναδεικνύεται η αναγκαιότητα του επανυπολογισμού των συντάξεων των συνταξιούχων ΝΑΤ, διότι «…τόσο (ο τρόπος) το 2016 όσο και το 2019 είναι εντελώς εσφαλμένος και σε καμία περίπτωση δεν έγινε με τα πραγματικά κριτήρια». 

Έτσι, κατά την ΠΕΣΝΑΤ τόσο στον νόμο «Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016) όσο και στον νόμο «Βρούτση» (ν. 4670/2020), ρητά αναφέρεται «…ότι ως ανταποδοτική σύνταξη καθορίζονται στον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου υπολογίζεται η καταβαλλόμενη σύνταξη των Ναυτικών… “Οι συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)”». 

Συνεπώς, εν συνεχεία του εγγράφου της ΠΕΣΝΑΤ και μεταξύ των άλλων προβάλλεται ότι «…ο ΕΦΚΑ για δικούς του λόγους και εντελώς παράλογα και παράνομα πρακτικά αφαιρεί περίπου το 1/4 του συντάξιμου μισθού μας, διότι δεν υπολογίζει το σύνολο των εισφορών που καταβάλλει ο Ναυτικός, ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά υπολογίζει μόνο τον Μισθό Ενεργείας και τις Κυριακές, αφήνοντας εκτός υπολογισμού την Άδεια, που θα έπρεπε να συνυπολογίζεται, μιας και καταβάλλεται σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο μας!». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

Προτίθεστε όπως επανυπολογίσετε και αποκαταστήσετε τις συντάξεις των συνταξιούχων ΝΑΤ, βασιζόμενοι στα στοιχεία που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο του εγγράφου της Παγχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια