Ζητήσαμε την άμεση επιδότηση των ελαιουργείων για την διαχείρηση των αποβλήτων τους

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης 


ΘΕΜΑ: «Άμεση επιδότηση για τη διαχείριση αποβλήτων στα ελαιουργεία» 

Κύριοι Υπουργοί, 
Δεχόμαστε καταγγελίες από κατοίκους του Νομού Ηρακλείου Κρήτης για το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από τις οσμές που δημιουργούνται πέριξ των ελαιουργείων που λειτουργούν, καθώς λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου από τις ποσότητες αποβλήτων, οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες στις λυματοδεξαμενές, δημιουργείται μία αποπνικτική ατμόσφαιρα σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων για τους κατοίκους των γύρω περιοχών. 

Όπως διαπιστώνεται, στην προδημοσίευση για τη Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027» ορθά συμπεριλαμβάνονται και επιδοτούνται για τη διαχείριση αποβλήτων επιχειρήσεις βρώσιμης ελιάς, τυροκομεία κλπ. 

Ωστόσο, δεν επιδοτούνται τα ελαιοτριβεία για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Κατά συνέπεια, το καθεστώς που επικρατεί είναι να κατασκευάζονται υπαίθριες ανοιχτές λυματοδεξαμενές στις οποίες τα ελαιοτριβεία εναποθέτουν τα απόβλητά τους, γεγονός που επισείει κινδύνους, όπως υπερχείλιση λόγω βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν σε φυσικούς αποδέκτες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι λυματοδεξαμενές αυτές αποτελούν ούτως ή άλλως παράγοντα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς δεν είναι στεγανοποιημένες. 

Αναφερόμενοι πάντα στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων που συνθέτουν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων της γεωργιοβιομηχανικής δραστηριότητας και που αποτελούν ιδιαίτερη ρυπογόνο πηγή, διάφοροι ερευνητές έχουν μελετήσει διεξοδικά τη σύστασή τους κι έτσι έχουν ταυτοποιηθεί τα συστατικά τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον με σοβαρές επιπτώσεις στο έδαφος, τα φυτά, τον υδροφόρο ορίζοντα και την ατμόσφαιρα, αφού, λόγω των τοξικών οργανικών ουσιών που προέρχονται από τους σπασμένους σπόρους και οι οποίες καθίστανται τοξικές για τα περισσότερα βακτήρια, η απευθείας βιολογική επεξεργασία δεν είναι δυνατή. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο κι επιβεβλημένο να ενταχθούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα επιδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων και τα ελαιοτριβεία. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

Προτίθεστε όπως εντάξετε στη Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027» και τα ελαιοτριβεία, προκειμένου να γίνεται σωστή διαχείριση των αποβλήτων τους και να μην αποβαίνουν αυτά ζημιογόνα για το περιβάλλον και για την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αποτελώντας ταυτόχρονα και αιτία δυσφορίας των τελευταίων; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια