Ρωτήσαμε σχετικά με την δενδροκοπή εντός Στρατιωτικών Μονάδων

 

Συμφώνως εγγράφου του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) με Αρ. Πρωτ.: 89/30 Ιουνίου 2024, εκτίθεται η «...”άνευ προηγουμένουδιενέργεια δενδροκοπής εντός στρατιωτικών Μονάδων στα πλαίσια προφανώς της προστασίας των στρατοπέδων από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς». 

Χαρακτηριστικά, δηλώνεται εξ αυτού ότι «...υφίστανται στρατόπεδα που η κοπή δένδρων που έχει σχεδιαστεί να γίνει αριθμεί σε χιλιάδες δέντρα (εντός καθενός στρατοπέδου)» και «...πως η ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης δενδροκοπής θα οδηγήσει εκτός της απώλειας της άμεσης ωφέλειας που παρέχουν τα δέντρα (οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, συγκράτηση υδάτων κτλ.) και στην αποκάλυψη χώρων εντός ευαίσθητων περιοχών των στρατοπέδων, καθώς η ύπαρξη δέντρων πέριξ αυτών παρείχε μια σημαντική κάλυψη - απόκρυψη έως τώρα».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε «...ώστε να εξαλειφθεί ο τυχόν κίνδυνος άκρατηςυλοτόμησης εντός στρατιωτικών Μονάδων, ο οποίος θα ήταν επιζήμιος για το περιβάλλον κι όχι μόνο»;

2. Ισχύει ότι έχει δρομολογηθεί σε Στρατιωτική Μονάδα της Θεσσαλονίκης η κοπή 2.700 δένδρων κι αν ναι, ποια συγκεκριμένη είναι και για ποιους λόγους;

Ο ερωτών Βουλευτής 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

0 Σχόλια